Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Add

Add-prefixet kan adderas till valfri LOAD- eller SELECT-sats i skriptet för att specificera att det ska lägga till poster i en annan tabell. Det specificerar även att satsen ska köras i en delvis laddning. Add-prefixet kan även användas i en Map-sats.

Anteckning om informationFör att delvis laddning ska fungera som avsett måste appen öppnas med data innan en delvis laddning utlöses.

Gör en delvis laddning med knappen Ladda. Mer information finns i Knapp. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Add [only] mapstatement

Under en vanlig laddning (ej delvis) fungerar konstruktionen Add LOAD som en vanlig LOAD-sats. Poster genereras och lagras i en tabell.

Om Concatenate-prefixet används, eller om det finns en tabell med samma uppsättning fält, kommer posterna att läggas till efter den relevanta befintliga tabellen. Annars skapar konstruktionen Add LOAD en ny tabell.

En delvis laddning gör samma sak. Den enda skillnaden är att konstruktionen Add LOAD aldrig skapar en ny tabell. Det finns alltid en relevant tabell från föregående skriptexekvering där posterna ska läggas till.

Ingen kontroll av dubbletter kommer att genomföras. En sats som föregås av Add-prefixet innehåller därför ofta en distinct-kvalificerare eller en where-sats som hindrar förekomsten av dubbletter.

Om Add Map...Using-satsen används utförs mappningen även vid delvis skriptexekvering.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
only En valfri kvalificerare som innebär att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar. Den ska ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!