Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NPV - skriptfunktion

NPV()-skriptfunktionen tar en rabattsats och multiplicerar värden ordnade efter period. Inflöden (intäkter) är positiva och utflöden (framtida betalningar) antas vara negativa värden för dessa beräkningar. Dessa inträffar i slutet av varje period.

Det aktuella nettovärdet, eller NPV (Net Present Value), används för att beräkna det aktuella totala värdet för en framtida ström av kassaflöden. För att beräkna NPV behöver vi beräkna framtida kassaflöden för varje period och fastställa korrekt rabattsats. NPV()-skriptfunktionen tar en rabattsats och multiplicerar värden ordnade efter period. Inflöden (intäkter) är positiva och utflöden (framtida betalningar) antas vara negativa värden för dessa beräkningar. Dessa inträffar i slutet av varje period.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Returnerad datatyp: numeriska. Som standard formateras resultatet som valuta.

Formeln för att beräkna det aktuella nettovärdet är:

Formel för att beräkna NPV.

där:

  • Rt= nettokassainflöden och -utflöden under en enstaka period t

  • i = rabattsats eller avkastning som kan tjänas eller erhållas genom alternativa investeringar

  • t = antal timerperioder

Argument
Argument Beskrivning
discount_rate

discount_rate är procentandelen för rabatt som tillämpas.

Ett värde på 0,1 anger en rabattsats på 10 %.

value

Det här fältet innehåller värden för flera perioder sorterade efter period. Det första värdet antas vara kassaflödet vid slutet av period 1 och så vidare.

Begränsningar:  

NPV()-funktionen har följande begränsningar:

  • Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

  • Kassaflödesvärden måste sorteras efter stigande period.

Användning

NPV() är en finansiell funktion som används för att kontrollera lönsamheten för projekt och för att härleda andra mått. Den här funktionen är användbar när kassaflöden finns tillgängliga som rådata.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enstaka betalning (skript)

Exempel 2 – flera betalningar (skript)

Exempel 3 – flera betalningar (skript)

Exempel 4 – exempel på lönsamhet för ett projekt (skript)

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!