Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nästlade aggregeringar

Ibland kan man behöva applicera en aggregering på resultatet av en annan aggregering. Detta kallas nästlade aggregeringar.

Det går inte att nästla aggregeringar i de flesta diagramuttrycken. Det går dock att nästla aggregeringar om du använder kvalificeraren TOTAL i den inre aggregeringsfunktionen.

Anteckning om information Det går inte att nästla mer än 100 nivåer.

Nästlade aggregeringar med TOTAL-kvalificeraren

Exempel:  

Säg att du till exempel vill beräkna summan för fältet Sales men bara vill inkludera transaktioner med OrderDate som motsvarar föregående år. Föregående år kan nås via aggregeringsfunktionen Max(TOTAL Year(OrderDate)).

Följande aggregering skulle returnera det önskade resultatet:

Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

Qlik Sense kräver att kvalificeraren TOTAL inkluderas i den här typen av nästling. Det krävs för den önskade jämförelsen. Den här sortens nästling är ganska vanlig och utgör en god vana.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!