Gå till huvudinnehåll

IRR - skriptfunktion

IRR() returnerar den aggregerade internräntan för en serie kassaflöden, representerade av talen i uttryck itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Dessa kassaflöden måste inte vara jämna vilket krävs för annuiteter. Kassaflödena måste dock infalla med jämna intervall (som månatligen eller årligen). Internränta är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.

Funktionen använder en förenklad version av Newton-metoden för att beräkna intern avkastningsgrad (IRR).

Syntax:  

IRR(value)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel År IRR2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,IRR(Payments) as IRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

0.1634

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!