Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

IRR - diagramfunktion

IRR() returnerar den aggregerade avkastningsgraden för en serie kassaflöden som motsvaras av talen i det uttryck som ges av value itererat över diagrammets dimensioner.

Dessa kassaflöden måste inte vara jämna vilket krävs för annuiteter. Kassaflödena måste dock infalla med jämna intervall (som månatligen eller årligen). Internränta är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.

Funktionen använder en förenklad version av Newton-metoden för att beräkna intern avkastningsgrad (IRR).

Syntax:  

IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller TOTAL-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade Aggr-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
IRR(Payments)

0.1634

Betalningarna antas vara periodiska till sin natur, exempelvis månatliga.

Anteckning om informationDatum-fältet används i XIRR-exemplet där betalningarna kan vara icke-periodiska så länge du uppger de datum då betalningarna gjordes.

Data som används i exempel:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!