Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ta bort pivotering av korstabellsdata i datahanteraren

En korstabell är en vanlig tabelltyp, som består av en datamatris mellan två ortogonala listor av rubrikdata.

Det brukar inte vara det optimala dataformatet om du vill associera data till andra datatabeller. I detta avsnitt beskrivs hur du kan ta bort pivotering av data som har lästs in i korstabellsformat, dvs. transponera delar av den i rader som använder datahanteraren.

Ta bort pivotering på data som laddats i en korstabell och transponera delar av dem i rader.

From crosstab to unpivoted crosstab.

Vad är en korstabell?

En korstabell innehåller ett antal kvalificerande kolumner, som ska läsas på ett rättframt sätt, och en matris med värden. I det här fallet finns det en kvalificerande kolumn, Year, och en matris med försäljningsdata per månad.

Crosstab
YearJanFebMarAprMayJun
2008456578127822
2009112322224585
2010655622791256
2011452432785515
2012455635786882

Om denna tabell läses in i Qlik Sense på vanligt sätt, blir resultatet ett fält för Year och ett fält för varje månad. Detta är oftast inte det resultat man vill ha. Du vill förmodligen att tre fält ska skapas:

 • Det kvalificerande fältet, i det här fallet Year, markeras med grönt i tabellen ovan.
 • Attributfältet, i det här fallet representerat av månadsnamnen Jan - Jun gulmarkeras. Det här fältet ges lämpligen namnet Month.
 • Datafältet, markerat med blått. I det här fallet symboliserar de försäljningsdata så det är lämpligt att välja namnet Sales.

Detta kan uppnås genom att använda alternativet Ta bort pivotering i datahanterarens tabellredigerare och välja fälten Jan - Jun. Detta skapar följande tabell:

Tabell där pivotering tagits bort
YearMonthSales
2008Jan45
2008Feb65
2008Mar78
2008Apr12
2008Maj78
2008Jun22
2009Jan11
2009Feb23
.........

Ta bort pivotering av en tabell så att den blir en platt tabell

Gör följande:

 1. Lägg till en datafil i korstabellsformat i din app.
 2. Klicka på Redigera i tabellen i datahanteraren för att öppna tabellredigeraren.
 3. Klicka på Ta bort pivotering.
 4. Markera de fält du vill transponera till rader. Du måste ha minst ett kvalificerande fält som inte har borttagen pivotering. Det finns två sätt att göra valen:

  • Klicka på fältrubrikerna för fälten som du vill transponera. Markera inte de fält som du vill behålla som kvalificerande fält.
  • Klicka på fältrubrikerna för de fält du vill behålla som kvalificerande fält och välj sedan Invertera val i fältmenyn. Detta är det enklaste sättet att göra det om du har ett stort antal fält som ska transponeras.
 5. Klicka på Tillämpa borttagning av pivotering

  De valda data transponeras nu till rader med två fält, Tabellnamn.Attributfält och Tabellnamn.Datafält

 6. Döp om Attributfält till något meningsfullt, i exemplet ovan Month.
 7. Döp om Datafält till något meningsfullt, i exemplet ovan Sales.

Du har nu tagit bort pivoteringen av korstabellen och gett den ett platt format, vilket gör det enklare när du vill associera den med andra data i appen.

Återgå till den ursprungliga korstabellen

Du kan återgå till det ursprungliga korstabellsformatet på datakällan genom att klicka på Ångra borttagning av pivotering i tabellredigeraren. Om du har skapat associationer med andra data i appen tas dessa associationer bort.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!