Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visa information om omvandlingar av tabeller och fält i Datahanteraren

Du kan visa de åtgärder och omvandlingar som utförts på tabeller och fält i dialogrutan Information i Datahanteraren. För tabeller är dialogrutan Information tillgänglig i vyerna Associationer och Tabell, och för fält är den tillgänglig i datatabellredigeraren.

I Information visas de aktuella åtgärder och omvandlingar som utförts på vald tabell eller valt fält, i den ordning de används i det genererade datainläsningsskriptet. Här kan du enkelt se källan för en tabell eller ett fält, aktuella ändringar som gjorts och i vilken ordning de olika ändringarna har gjorts. I Information kan du till exempel se vilka tabeller som är konkatenerade eller om ordningen har ändrats för ett fält.

Vad som visas i Information varierar beroende på om det är en tabell eller ett fält du visar. För en tabell visas följande i Information:

  • Källtabeller för den valda tabellen.
  • Omvandlingar som har tillämpats på tabellen, till exempel borttagning av pivotering och konkatenering.

För ett fält visas följande i Information:

  • Källtabeller och källfält för det valda fältet.
  • Fälttypsändringar.
  • Omvandlingar som har tillämpats på fälten, till exempel från dataprofileringskortet eller genom konkatenering.

Visa information om tabell

  • I Datahanteraren väljer du en tabell, klickar på Mer och klickar sedan på Visa information.

Dialogrutan Information öppnas.

Visa information om fält

  1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
  2. Klicka på Meny ovanför fältets rubrik och klicka på Visa information.

Dialogrutan Information öppnas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!