Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ställa in fältvärden till null i en tabell

I kortet Ställ in null-värden väljer du distinkta värden från ett dimensionsfält som ska behandlas som null-värden i Qlik Sense.

Om dina källdata till exempel innehåller representationer som X för null-värden kan du använda kortet Ställ in null-värden för att ställa in att det värdet ska behandlas som ett null-värde i Qlik Sense. Om tabellen innehåller fält med tomma utrymmen kan du ställa in dem som null-värden med kortet Ställ in null-värden. Du kan även använda kortet Ställ in null-värden för att rensa dina data på oönskade värden genom att ställa in dessa värden som null.

Om du vill använda ett specifikt värde som null-värde kan du ersätta standardnullvärdet, - (Null), med kortet Ersätt. Mer information finns i Ersätta fältvärden i en tabell.

Du kan ange fältvärden som null i fält som innehåller upp till 5 000 distinkta värden.

Kortet Ställ in null-värden består av två delavsnitt, Distinkta värden och Manuella null-värden. När du väljer värden från Distinkta värden läggs de till i Manuella null-värden. När du tillämpar null-värdena ställs samtliga instanser av de utvalda värdena att ställas in som null i fältets data. Du kan återställa individuella eller alla värden som är inställda som null.

Sätta fältvärden till null

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
 2. Välj ett fält.
 3. Klicka på kortet Ställ in null-värden på dataprofileringskortet.
 4. Välj de värden du vill sätta till null under Distinkta värden.
 5. Klicka på Ställ in null-värden.

Återställa värden som ställts in som null manuellt

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
 2. Välj ett fält.
 3. Klicka på kortet Ställ in null-värden på dataprofileringskortet.
 4. Gör något av följande under Manuella null-värden i kortet Ställ in null-värden:

  • Klicka på Avbryt efter de värden du inte längre vill ha inställda som null.
  • Klicka på Ta bort alla för att återställa alla värden som är inställda som null.
 5. Klicka på Ställ in null-värden.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!