Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Anpassa ordningen för dimensionsvärden

Med hjälp av anpassad ordning går det att ange ordningen för dimensionsvärden i visualiseringar.

Alfabetisk ordning eller nummerordning kan fungera för många visualiseringar, men i vissa fall kan en alternativ ordning vara användbar. I ett fält som innehåller städer har du till exempel möjlighet att ange en anpassad ordning, så att städerna visas i ordning från öster till väster i diagrammen. Du kan ange en anpassad ordning för fält som uppfyller följande krav:

 • Fälten måste vara inställda som dimensioner i kortet Sammanfattning.
 • Fälten får innehålla upp till 5 000 distinkta värden.

  Rekommendationen är att fält har upp till maximalt 25 värden, men du kan välja att använda kortet Ordning med fält som innehåller upp till 5 000 distinkta värden.

Kortet Ordning består av två delavsnitt: Aktuell ordning och Förhandsgranska ordning. I Aktuell ordning visas alla distinkta värden från dimensionen. Som standard organiseras de distinkta värdena efter laddningsordning. Du anger en anpassad ordning genom att dra värdena i Aktuell ordning till önskad ordning. Förhandsgranska ordning är ett stapeldiagram som visar ett antal värden i varje distinkt värde, organiserade efter aktuell ordning.

En anpassad ordning åsidosätter alla andra sorteringsalternativ som finns tillgängliga i visualiseringar Qlik Sense, förutom sortering i laddningsordning. Om du vill använda alfabetisk ordning eller nummerordning för detta fält, måste du ta bort den anpassade ordningen genom att återställa den.

Ändra ordningen för värden i ett dimensionsfält

Gör följande:

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
 2. Välj ett dimensionsfält.
 3. Klicka på fliken Ordning på dataprofileringskortet.
 4. Klicka och dra värdena till den nya ordningen.
 5. Om du vill avbryta den aktuella ordningen klickar du på Avbryt.

  Anteckning om information

  Avbryt är endast tillgängligt för nya anpassade ordningar. Om du vill avbryta dina ändringar när du ändrar ordningen för värden i en befintlig anpassad ordning, väljer du ett annat fält i tabellen och väljer sedan fältet igen.

 6. Klicka på Flytta om.

Återställa ordningen för värden i ett dimensionsfält

Gör följande:

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
 2. Välj ett dimensionsfält med ändrad ordning.
 3. Klicka på fliken Ordning på dataprofileringskortet.
 4. Klicka på Återställ.
 5. Klicka på OK.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!