Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Bedöma tabellfältsdata innan du laddar data

När du vill undersöka data för att hitta potentiella kvalitetsproblem, som null eller outlier, innan du laddar dem i Qlik Sense visar du en sammanfattning av data via dataprofileringskortet Sammanfattning.

Du kan även visa olika möjliga datatolkningar med kortet Sammanfattning, t.ex. visa fältets data som en dimension eller som ett mått.

Du når kortet Sammanfattning genom att redigera en tabell i Datahanteraren och välja ett tabellfält. När du har valt ett fält i tabellredigeraren undersöker Qlik Sense aktuell datatyp, metadata och värden. Fältet kategoriseras sedan som antingen en dimension, ett mått eller ett tidsbaserat fält och en analys visas i kortet Sammanfattning. Fält med data som kan kategoriseras som antingen en dimension eller ett mått kan växla förhandsvisning för visning som dimension eller mått. Hur ett datafält kategoriseras i kortet Sammanfattning påverkar inte hur du kan använda det i visualiseringar i Qlik Sense, men avgör vilka omvandlingsalternativ som finns tillgängliga för datafältet i andra dataprofileringskort.

Sammanfattning data med dataprofileringskortet Sammanfattning.

Kortet Sammanfattning för mått.

Kortet Sammanfattning ger följande information:

  • Distinkta värden: Antalet distinkta värden i fältet.
  • Totalt antal värden: Antalet värden i fältet.
  • Förhandsgranskning – distribution av distinkta värden: I fält med fler än 20 distinkta värden visas endast de 20 distinkta värden med högst antal. Alla andra värden grupperas i ett värde i diagrammet. Om alla värden är distinkta, visas inte något stapeldiagram.
  • Värdeintervall: (Endast Mått och Tid) För ett måttfält är Värdeintervall ett diagram som visar värdena min, median, genomsnitt och max för fältet. För ett tidsbaserat fält är Värdeintervall den tidsperiod som omfattas av data i fälten.
  • Null-värden: Antalet null-värden i aktuella data. Visualiseringen visar endast om det finns null-värden i fältet.
  • Blandade värden: Antalet textvärden i ett fält som innehåller både textvärden och numeriska värden. Visualiseringen visar endast om det finns blandade värden i fältet.

Beroende på hur ett fält kategoriseras i kortet Sammanfattning kan det modifieras i andra dataprofileringskort. Fält som är inställda som mått kan ha grupperade värden skapade från fältet med hjälp av kortet Bucket. Mer information finns i Gruppera måttdata i intervall.

Fält som är inställda som dimensioner kan ha:

Öppna kortet Sammanfattning

  1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
  2. Välj ett tabellfält.

Kortet Sammanfattning visas.

Ändra datakategori för ett fält

I Qlik Sense är det möjligt att ändra datakategori för ett fält, under förutsättning att data i fältet kan kategoriseras i flera kategorier.

  • I kortet Sammanfattning klickar du på Pil ned och väljer en annan datakategori.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!