Gå till huvudinnehåll

Logik i databaser

Flera tabeller från en databasapplikation kan inkluderas samtidigt i Qlik Sense-logiken. När ett fält finns i fler än en tabell länkas tabellerna logiskt via detta nyckelfält.

När ett värde väljs, visas alla värden som är kompatibla med urvalet som valfria. Alla andra värden visas som uteslutna.

Om värden från flera fält väljs antas ett logiskt AND.

Om flera värden från samma fält väljs, antas ett logiskt OR.

I vissa fall kan urval i ett fält ställas in på ett logiskt AND.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!