Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

SubField - skript- och diagramfunktion

Subfield() används för att extrahera delsträngkomponenter från ett överordnat strängfält där de ursprungliga postfälten består av två eller fler delar, som separeras av en avgränsare.

Subfield()-funktionen kan användas till exempel för att extrahera förnamn och efternamn från en lista av poster som innehåller fullständiga namn, komponentdelarna i ett sökvägsnamn eller för att extrahera data från kommaavgränsade tabeller.

Om du använder funktionen Subfield() i en LOAD-sats med den valbara parametern field_no utelämnad kommer en fullständig post genereras för varje delsträng. Om flera fält laddas med hjälp av Subfield() skapas de kartesiska produkterna för alla kombinationer.

Syntax:  

SubField(text, delimiter[, field_no ])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen. Detta kan vara en hårdkodad text, en variabel, en dollarteckensexpansion eller ett annat uttryck.
delimiter Ett tecken med indata-text som delar in strängen i dess komponentdelar.
field_no

Det valbara tredje argumentet är ett heltal som vilka av delsträngarna i den överordnade strängen text som ska returneras. Använd värdet 1 om du vill returnera den första delsträngen, 2 om du vill returnera den delsträngen och så vidare.

  • Om field_no är ett positivt värde extraheras understrängar från vänster till höger.
  • Om field_no är ett negativt värde extraheras understrängar från höger till vänster.
Anteckning om tips SubField() kan användas istället för att använda komplexa kombinationer av funktioner, som t.ex. Len(), Right(), Left(), Mid() och andra strängfunktioner.

Exempel: Skript- och diagramuttryck som använder SubField

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!