Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mappning

mapping-prefixet används för att skapa en mappningstabell som exempelvis kan användas för att ersätta fältvärden och fältnamn under skriptexekveringen.

Syntax:  

Mapping( loadstatement | selectstatement )

 

Prefixet mapping kan sättas framför en LOAD- eller SELECT-sats. Det sparar resultatet från laddningssatsen i form av en mappningstabell. Mappning är ett effektivt sätt att byta ut fältvärden under skriptexekvering, t.ex. byta ut US, U.S. eller Amerika mot USA. En mappningstabell måste bestå av två kolumner, den första innehållande jämförelsevärden och den andra innehållande önskade mappningsvärden. Mappningstabeller lagras tillfälligt i minnet och avlägsnas automatiskt efter skriptexekveringen.

Mappningstabellens innehåll kan exempelvis nås via Map … Using- eller Rename Field-satsen, samt via Applymap()- ellerMapsubstring()-funktionen.

Exempel:  

I det här exemplet laddar vi en lista med säljare med en landskod som står för det land där de är bosatta. Vi använder en tabell som mappar en landskod till ett land för att ersätta landskoden med landets namn. Enbart tre länder är definierade i mappningstabellen, övriga landskoder mappas till 'Rest of the world'.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary
Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Mapping table
Salesperson Country
John Sweden
Mary Sweden
Per Sweden
Preben Denmark
Olle Denmark
Ole Norway
Risttu Rest of the world

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!