Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Interval# - skript- och diagramfunktion

Interval#() utvärderar ett textuttryck som ett tidsintervall i formatet som har ställts in för operativsystemet, som standard eller i formatet som anges i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Interval#(text[, format])

Returnerad datatyp: dual

Argument:   

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver det förväntade indataformat som ska användas när man omvandlar strängen till ett numeriskt intervall.

Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.

Funktionen interval# omvandlar ett texttidsintervall till en numerisk motsvarighet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!