Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Only - skriptfunktion

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Om poster endast innehåller ett värde returneras detta värde. Annars returneras NULL. Använd group by-satsen för att utvärdera över flera poster. Funktionen Only() kan returnera numeriska värden och textvärden.

Syntax:  

Only ( expr )

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

 

Resultattabell
Customer MyUniqIDCheck

Astrida

1

eftersom enbart kund Astrida har fullständiga register som omfattar CustomerID.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!