Gå till huvudinnehåll

Logga Direct Discovery-åtkomst

Direct Discovery SQL-satser som passerat till datakällan kan registreras i spårningsfilerna till databaskopplingen. För en ODBC-standardkoppling startar spårningen med ODBC-datakällans administratör:

ODBC Data Source Administrator dialog.

Den resulterande spårningsfilen anger de SQL-satser som genererats via användarens val och interaktioner.