Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Anpassa logiska modeller för Insight Advisor

Affärslogik gör att du kan anpassa hur Insight Advisor tolkar dina appdata när det genererar insikter från frågor.

Affärslogik definierar hur Insight Advisor tolkar dina data och hanterar alternativa termer för värden i din datamodell med:

  • Sökbaserad Insight Advisor-analys

  • Insight Advisor Chat

  • Associative Insights

Insight Advisor använder Qlik cognitive engine och inlärning baserad på tidigare användning för att förstå relationerna mellan fält i din datamodell, och hur de används. Du kan även anpassa den logiska modellen som används av Insight Advisor för en app. Du kan lägga till vokabulär i din affärslogik som hjälper Insight Advisor att hantera alternativ terminologi som användare kanske använder när de ställer frågor till Insight Advisor.

Du kan anpassa följande områden av affärslogiken i Qlik Sense:

Alternativ för Affärslogik finns på fliken Förbereda.

Anteckning om informationSedan augusti 2022 stöds inte längre Insight Advisor, inklusive affärslogik, för Qlik Sense Desktop. I november 2022 uppgraderas Insight Advisor till en ny upplevelse. Detta kommer endast att vara tillgängligt på Qlik Sense Enterprise on Windows. Användare som vill fortsätta använda Insight Advisor och affärslogik på Qlik Sense Desktop ska inte uppgradera till augusti 2022.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information