Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Allmän syntax för diagramuttryck

Den här allmänna syntaxstrukturen kan användas för diagramuttryck, med många valfria parametrar:

expression ::= ( constant | expressionname | operator1 expression | expression operator2 expression | function | aggregation function | (expression ) )

där:

constant är en sträng (en text, ett datum, en tid) inom enkla, raka citationstecken, eller ett tal. Konstanter skrivs utan tusentalsavgränsare och med decimalkomma som decimalavgränsare.

expressionname är namnet (etiketten) på ett annat uttryck i samma diagram.

operator1 är en unär operator (som arbetar med ett uttryck, det till höger).

operator2 är en binär operator (som arbetar med två uttryck, ett på varje sida).

function ::= functionname ( parameters )

parameters ::= expression { , expression }

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt. utan beror på funktionen som används.

aggregationfunction ::= aggregationfunctionname ( parameters2 )

parameters2 ::= aggrexpression { , aggrexpression }

Varken typen av parameter eller antalet parametrar är godtyckligt. utan beror på funktionen som används.

Mer information