Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda makron i QV-dokument på QV-servern

Makron på QlikView Server

QlikView Server kan exekvera makron i QlikView-dokument. Klient-servermiljön kräver att vissa saker beaktas när man använder makron.

När QlikView används som klient exekveras alla makron i klienten. Detta ökar antalet tillåtna åtgärder.

Anteckning om informationOm makron används i stor utsträckning kan det eventuellt leda till problem där makron exekveras parallellt i stället för i tur och ordning, som en designer kan ha planerat.

Begränsningar av makrofunktionalitet

Funktionerna nedan fungerar vanligen väl i QlikView Server-miljö oavsett vilken typ av klient som används:

  • Logiska åtgärder som radering eller val i fält.
  • Åtgärder som gäller variabler

De typer av funktioner som nämns nedan kan inte användas i QlikView Server-miljö eftersom de kan orsaka oväntade resultat.

  • Åtgärder i layouten som påverkar arkens och arkobjektens egenskaper via SetProperties.
  • Åtgårder som ändrar dokument- eller användarinställningar.
  • Alla åtgärder som rör skript, inklusive Reload.
  • Reducering av data, t ex ReduceData
  • Åtgärder som t.ex Spara och Öppna dokument.
  • Åtgärder i AJAX som kräver returnerande värden kan returnera en tom resultatbuffer.

Anteckning om informationÅtgärder i layouten som påverkar serverobjektens egenskaper stöds.

Begränsningar av makroutlösare

Följande utlösare fungerar som vanligt i QlikView Server-miljön för alla klienter, utom AJAX-läget som inte stödjer sådana händelser.

Document.OnAnySelect

Field.OnSelect

Field.OnChange

Field.OnUnlock

Document.OnPressMacroButton

Variable.OnChange

Variable.OnInput

De typer av funktioner som nämns nedan får inte användas i QlikView Server-miljö eftersom de kan orsaka oväntade resultat.

OnPostReduceData

OnPostReload

VBScript-funktioner

VBScript-funktioner som har definierats i en modul i ett QlikView-dokument fungerar vanligen väl med QlikView Server. De allmänna begränsningar av funktionaliteten som beskrivs i föregående stycke gäller även här.

Export från serversidan

Man kan exportera innehållet från vilket diagram som helst till en textfil på servern via ett makro kopplat till en knapp. Denna funktion måste läggas till i QlikView-dokumentet. Därefter kan makrot exekveras från QlikView Server direkt in i webbläsaren.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com