Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie z makr w dokumentach QV na serwerze QlikView Server

Makra na serwerze QlikView Server

Serwer QlikView Server może wykonywać makra w dokumentach QlikView. Używając makr w środowisku klient-serwer, trzeba mieć na uwadze kilka specyficznych kwestii.

W przypadku używania aplikacji QlikView jako klienta wszystkie makra są wykonywane po stronie klienta. Zakres dozwolonych operacji jest wtedy większy.

InformacjaIntensywne używanie makr może powodować problemy, jeśli makra będą wykonywane równolegle, a nie sekwencyjnie (zgodnie z intencją lub założeniami projektanta).

Ograniczenia operacji wykonywanych przez makra

Następujące operacje mogą z powodzeniem być wykonywane przez makra w środowisku serwera QlikView Server z dowolnym typem klienta:

  • operacje logiczne, na przykład dokonywanie lub usuwanie selekcji pól;
  • operacje związane ze zmiennymi.

Następujące operacje nie mogą być wykonywane w środowisku serwera QlikView Server, ponieważ mogą mieć nieoczekiwane konsekwencje:

  • operacje układu modyfikujące właściwości arkusza i obiektów arkusza z użyciem funkcji SetProperties;
  • operacje zmieniające ustawienia dokumentu lub użytkownika;
  • wszelkie operacje na skrypcie, w tym Reload;
  • operacje zmniejszania danych, np. ReduceData;
  • operacje w rodzaju zapisywania i otwierania dokumentów.
  • Działania w AJAX, które wymagają zwracania wartości, mogą zwrócić pusty bufor wyników

InformacjaObsługiwane są operacje układu modyfikujące właściwości obiektów serwera.

Ograniczenia wyzwalaczy makr

Następujące wyzwalacze działają w zwykły sposób w środowisku serwera QlikView Server ze wszystkimi klientami (z wyjątkiem klienta AJAX, który nie obsługuje wyzwalaczy zdarzeń):

Document.OnAnySelect

Field.OnSelect

Field.OnChange

Field.OnUnlock

Document.OnPressMacroButton

Variable.OnChange

Variable.OnInput

Następujących wyzwalaczy nie wolno używać w środowisku serwera QlikView Server, ponieważ nie mają one sensu lub mogą mieć nieoczekiwane konsekwencje:

OnPostReduceData

OnPostReload

Funkcje VBScript

Funkcje VBScript zdefiniowane w module dokumentu QlikView przeważnie działają bez problemów na serwerze QlikView Server. Mają do nich zastosowanie ogólne ograniczenia zakresu operacji podane w poprzedniej sekcji.

Eksport po stronie serwera

Zawartość dowolnego wykresu można eksportować do pliku tekstowego na serwerze, używając makra połączonego z przyciskiem. Po dodaniu takiej funkcji do dokumentu QlikView można wykonywać makro z serwera QlikView Server bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com