Gå till huvudinnehåll

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där dataprojekt skapas och lagras. I utrymmet kan du också skapa nya dataanslutningar med kopplingar och hantera åtkomst till gatewayer för dataflytt.

Mer information om Qlik Cloud Data Integration finns i Integrerar data

Åtkomst till ett datautrymme bestäms av medlemskap i utrymmet. Åtkomst till dataresurserna i ett datautrymme bestäms av roller som tilldelas medlemmar i utrymmet. Det innebär att en användare först måste vara medlem i ett datautrymme, och sedan ha de roller som krävs för att skapa, hantera eller övervaka resurser i datautrymmet. Medlemmar med roller som tillåter att de konsumerar resurse i ett datautrymme, kan även använda dessa resurser när de bygger appar i personliga, delade och hanterade utrymmen.

  • Hantera datautrymmen

    Ett datautrymme kan hanteras av huvudadministratörer, dataadministratörer och utrymmets ägare. Det kan även hanteras av medlemmar i datautrymmet med rollen Kan hantera.

  • Roller och behörigheter i datautrymmen

    Du kan lägga till medlemmar i datautrymmet och tilldela dem roller i utrymmet. Utrymmesroller definieras av en uppsättning behörigheter för datautrymmet, samt för resurserna i utrymmet.