Gå till huvudinnehåll

Datautrymmen

Datautrymmen är styrda områden i Qlik Cloud-klientorganisationen där dataprojekt skapas och lagras. I utrymmet kan du också skapa nya datakopplingar med kopplingar och hantera åtkomst till gatewayer för dataflytt. Det är inte möjligt att ladda upp datafiler manuellt till ett datautrymme.

Mer information om Qlik Cloud Data Integration finns i Integrera data

Åtkomst till ett datautrymme bestäms av medlemskap i utrymmet. Åtkomst till dataresurserna i ett datautrymme bestäms av roller som tilldelas medlemmar i utrymmet. Det innebär att en användare först måste vara medlem i ett datautrymme, och sedan ha de roller som krävs för att skapa, hantera eller övervaka resurser i datautrymmet. Medlemmar med roller som tillåter att de konsumerar resurse i ett datautrymme, kan även använda dessa resurser när de bygger appar i personliga, delade och hanterade utrymmen.

  • Hantera datautrymmen

    Ett datautrymme kan hanteras av huvudadministratörer, dataadministratörer och utrymmets ägare. Det kan även hanteras av medlemmar i datautrymmet med rollen Kan hantera.

  • Roller och behörigheter i datautrymmen

    Du kan lägga till medlemmar i datautrymmet och tilldela dem roller i utrymmet. Utrymmesroller definieras av en uppsättning behörigheter för datautrymmet, samt för resurserna i utrymmet.