Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Mapa drzewa

Na mapach drzew prezentowane są dane hierarchiczne, które są przedstawiane w postaci zagnieżdżonych prostokątów, czyli mniejszych prostokątów w większym prostokącie.

Mapa drzewa.

Na tym obrazie widocznych jest kilka grup produktów, takich jak Produce, Canned Products oraz Frozen Foods. Każda grupa produktów składa się z dużego prostokąta. Grupy produktów można traktować jak gałęzie drzewa. Wybranie grupy produktów powoduje drążenie w dół do następnego poziomu, którym jest typ produktu, na przykład Vegetables, Meat oraz Dairy. Typy produktów można traktować jak podgałęzie drzewa. Gałęzie mają liście. Prostokąt węzła liścia ma powierzchnię proporcjonalną do określonego wymiaru danych. W tym przykładzie liśćmi są elementy Ebony Squash, Bravo Large Canned Shrimp, Red Spade Pimento Loaf itd. Węzły liści są pokolorowane, co ułatwia pokazanie osobnych wymiarów danych.

Sortowanie jest automatyczne i przebiega odpowiednio do rozmiaru. Domyślnie kolorowanie odbywa się według wymiarów i obejmuje 12 kolorów, ale ten sposób działania można zmienić w panelu właściwości. Jeśli istnieje więcej niż jeden wymiar, wówczas można wybrać wymiar, według którego będzie odbywać się kolorowanie. W tym przykładzie kolorowanie nie odbywa się według wymiarów, ale według wyrażenia (Avg(Margin)), które jest wyliczaną miarą. Użycie tego wyrażenia ujawnia elementy, które mają najwyższą średnią marżę. Im ciemniejszy jest kolor, tym wyższa jest średnia marża.

Jeśli zestaw danych zawiera wartości ujemne, wówczas wyświetlany jest komunikat tekstowy informujący o tym, że wartości ujemne nie mogą być wyświetlane.

Kiedy używać

Mapy drzewa można użyć, gdy ilość miejsca jest ograniczona, a ilość danych hierarchicznych do przeglądania jest duża. Mapy drzewa powinny być używane przede wszystkim z wartościami, które mogą być agregowane.

Zalety

Mapy drzewa nie wymagają dużych ilości miejsca, a mimo to mogą przedstawiać jednocześnie dużą liczbę elementów

Jeśli istnieje korelacja między kolorem a rozmiarem w strukturze drzewa, wówczas widoczne są wzorce, których dostrzeżenie byłoby trudne w przypadku innych metod, na przykład gdy konkretny kolor jest szczególnie istotny.

Wady

Stosowanie map drzewa nie jest korzystne, gdy wartości miary znacznie różnią się rzędami wielkości. Mapa drzewa nie jest również odpowiednia w przypadku wymieszanych wartości bezwzględnych i względnych.

Wartości ujemne nie mogą być wyświetlane na mapach drzewa.

Tworzenie mapy drzewa

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć mapę drzewa.

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą mapę drzewa do arkusza.
  2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole. To powinien być najwyższy poziom w hierarchii. Będzie on wyświetlany jako główna grupa na wykresie.
  3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola. Miara zdefiniuje rozmiar prostokąta.
  4. Dodaj więcej poziomów w kolejności poziomów hierarchii. Ostatni dodany wymiar definiuje prostokąt. Inne wymiary definiują sposób grupowania prostokątów.

W mapie drzewa potrzeba co najmniej jednego wymiaru i jednej miary, ale w celu pełnego wykorzystania mapy drzewa preferowane są dwa lub trzy wymiary. Może istnieć tylko jedna miara, ale nawet 15 wymiarów. Nie zalecamy używania więcej niż trzech wymiarów, ponieważ mapa drzewa może stać się trudna do kontrolowania.

Po utworzeniu mapy drzewa konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Ograniczenia wyświetlania

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych w mapie drzewa może się zdarzyć, że nie wszystkie wartości wymiaru w prostokącie będą wyświetlane z użyciem odpowiedniego koloru i rozmiaru. Zamiast tego będą mieć postać szarego, zakreskowanego obszaru. Rozmiar i łączna wartość prostokąta będą prawidłowe, ale nie wszystkie wartości wymiaru na prostokącie będą jawne.

Aby usunąć wyszarzone obszary, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!