Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres kaskadowy

Wykres kaskadowy jest przeznaczony do przedstawiania wpływu pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową. Wartości początkowe i końcowe są reprezentowane przez pełne słupki, a wartości pośrednie przez słupki przestawne. Na wykresie można także przedstawiać sumy częściowe.

Wykres kaskadowy ze słupkami Sales, Sales cost i Sales margin.

Wykres wodospadowy.

Kiedy używać

Wykres kaskadowy jest przeznaczony do przedstawiania wpływu pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową. Jednym z przykładów jest rachunek zysków i strat, gdy wymagane jest przedstawienie dodatnich i ujemnych wpływów różnych kont.

Zalety

Wykres kaskadowy ułatwia zrozumienie przemiany wartości.

Wady

Wykres kaskadowy nie jest odpowiedni w przypadku szczegółowej analizy danych, ponieważ nie można w nim dokonywać selekcji ani rozwijać danych.

Tworzenie wykresu kaskadowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kaskadowy.

Na wykresie kaskadowym należy używać jednej miary dla każdego słupka wykresu. Kolejność miar definiuje kolejność słupków na wykresie. W przypadku każdej miary należy zdefiniować jej wpływ na poprzednią wartość. Do wykresu kaskadowego można dodać maksymalnie 15 miar.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres kaskadowy do arkusza.
 2. Dodaj pierwszą miarę.

  To będzie pierwszy słupek wykresu. Domyślnie w tym słupku będzie używana operacja miary Dodaj i będzie on przedstawiał wartość dodatnią.

 3. Dodaj drugą miarę.

  To będzie drugi słupek wykresu. Jeśli chcesz pokazać tę miarę jako wkład ujemny, zmień ustawienie Operacja miary na Odejmij.

 4. Kontynuuj dodawanie miar, ustawiając opcję Operacja miary na wartość Dodaj lub Odejmij w zależności od tego, jaki wkład będą miały miary.

 5. Dodaj sumy częściowe. Istnieją dwa sposoby dodawania słupków sum częściowych do wykresu:

  • Jeśli istnieje pole danych zawierające dane sum częściowych, dodaj miarę z danymi sum częściowych, a następnie wybierz opcję Sumy częściowe jako wartość opcji Operacja miary.
  • Jeśli nie istnieje pole danych zawierające dane sum częściowych, możesz dodać automatycznie obliczaną sumę częściową, zaznaczając pole wyboru Sumy częściowe miary znajdującej się przed miejscem, w którym chcesz ustawić słupek sumy częściowej.

Po utworzeniu wykresu kaskadowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Definiowanie miar

Można użyć opcji Operacja miary każdej miary, aby sprawdzić jej wpływ na poprzednią wartość.

 • Dodaj

  Wartość miary zostanie dodana do poprzedniego słupka. Jeśli ta miara jest pierwsza, wówczas cały słupek zostanie pokazany od 0.

 • Odejmij

  Wartość miary zostanie odjęta od poprzedniego słupka.

  InformacjaJeśli dane zawierają już znak ujemny, wynik odejmowania będzie zmianą dodatnią.
 • Sumy częściowe

  Wartość miary jest traktowana jako suma częściowa.

  WskazówkaJeśli sumy częściowe nie są dostępne jako pole, można je dodać automatycznie, włączając ustawienie Sumy częściowe w mierze, przed którą ma znaleźć się suma częściowa.

Na wykresie kaskadowym widocznym powyżej pierwszy słupek Sales jest zdefiniowany jako Dodaj. Drugi słupek Sales cost jest zdefiniowany jako Odejmij, a trzeci słupek Sales margin jest zdefiniowany jako Sumy częściowe.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!