Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres pudełkowy

Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Ilustracją danych jest pudełko z wąsami z boku i linią środkową wewnątrz. Wąsy pokazują maksymalne i minimalne wartości odniesienia używane do wykluczania wartości odstających.

Do definiowania początku i końca pudełka oraz zakresów wąsów można użyć gotowych zestawów ustawień lub zdefiniować własne ustawienia z użyciem wyrażeń.

Wykres pudełkowy.

 1. Pierwszy wąs
 2. Początek wykresu pudełkowego
 3. Linia środkowa
 4. Koniec wykresu pudełkowego
 5. Ostatni wąs
WskazówkaPo aktywacji pudełka zostanie wyświetlone okno wyskakujące prezentujące wartości poszczególnych elementów wykresu pudełkowego.

Kiedy używać

Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych.

Zalety: Wykres pudełkowy w zwarty sposób ilustruje nawet duże ilości danych i czytelnie pokazuje wartości odstające.

Wady: Wykres pudełkowy nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie wykresu pudełkowego

Na edytowanym arkuszu można utworzyć wykres pudełkowy.

Wykres pudełkowy wymaga użycia jednego lub dwóch wymiarów oraz jednej miary. Użycie jednego wymiaru spowoduje wygenerowanie wizualizacji z jednym pudełkiem. W przypadku użycia dwóch wymiarów będzie wyświetlane jedno pudełko dla każdej wartości w drugim — lub zewnętrznym — wymiarze.

InformacjaNa wykresie pudełkowym nie można używać wymiarów wyliczanych.
 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres pudełkowy do arkusza.
 2. Dodaj pierwszy wymiar.

  To jest wymiar wewnętrzny, który definiuje pudełko.

 3. Dodaj drugi wymiar.

  To jest wymiar zewnętrzny, który definiuje pudełka wyświetlane na osi wymiaru.

 4. Kliknij polecenie Dodaj miarę i utwórz miarę z pola. Miara nie musi zawierać wyrażenia agregacji.

Po utworzeniu wykresu pudełkowego może być potrzebne dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości. Domyślnie używane jest ustawienie wstępne Standardowe (Tukey’a).

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Zmiana definicji wykresu pudełkowego

W sekcji Elementy wykresu pudełkowego w panelu właściwości dostępne są trzy ustawienia wstępne definiujące wykres pudełkowy.

 • Standardowe (Tukey'a)

  To ustawienie wstępne jest oparte na oryginalnej definicji wykresu pudełkowego autorstwa J. Tukey'a. Linia środkowa definiuje medianę (drugi kwartyl), a początek i koniec wykresu pudełkowego reprezentują pierwszy i trzeci kwartyl. Jako długość wąsów można wybrać wielokrotność rozstępu ćwiartkowego: 1, 1,5 lub 2. Jeden rozstęp ćwiartkowy reprezentuje różnicę między pierwszym a trzecim kwartylem.

 • Na podstawie percentyli

  To ustawienie wstępne również definiowane jest za pomocą punktów końcowych i początkowych wykresu pudełkowego, które reprezentują pierwszy i trzeci kwartyl, a także linii środkowej, która reprezentuje medianę, ale długość wąsa jest dostosowywana poprzez ustawienie pozycji wąsa (opcja Pozycja wąsa) na podstawie percentyli.

 • Odchylenie standardowe

  To ustawienie wstępne jest oparte na odchyleniach standardowych, w których linia środkowa reprezentuje wartość średnią, a punkty początkowe i końcowe wykresu pudełkowego reprezentują wariancję jednego odchylenia standardowego. Długość wąsów można ustawić na wielokrotność odchylenia standardowego.

Można też zdefiniować niestandardowy wykres pudełkowy, w którym wartość każdego z elementów wykresu jest określana na podstawie wyrażenia.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!