Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy jest odpowiedni do porównywania wielu wartości. Oś wymiaru przedstawia elementy kategorii, które są porównywane, a oś miary przedstawia wartości dla poszczególnych elementów kategorii.

Na tej grafice wartościami wymiaru są różne regiony geograficzne: Nordic, USA, Japan, UK, Spain oraz Germany. Każdy region reprezentuje wartość wymiaru i istnieje dla niego odpowiedni słupek. Wysokość słupka odpowiada wartości miary (sprzedaż) dla różnych regionów.

Wizualizacja wykresu słupkowego.

Używając słupków zgrupowanych lub skumulowanych, można porównywać bardziej złożone dane. W takim przypadku wymagane jest użycie dwóch wymiarów i jednej miary. Dwa wykresy przykładowe używają tych samych dwóch wymiarów i tej samej miary:

Słupki zgrupowane: Słupki zgrupowane pozwalają łatwo porównywać co najmniej dwa elementy należące do tej samej kategorii.

Wykres słupkowy ze zgrupowanymi słupkami.

Słupki skumulowane: Słupki skumulowane ułatwiają porównywanie ilości łącznych w poszczególnych miesiącach. W słupkach skumulowanych łączone są jeden nad drugim słupki z różnych grup, a łączna wysokość słupka wynikowego reprezentuje wynik łączny.

Wykres słupkowy ze skumulowanymi słupkami.

Wykres słupkowy może być wyświetlany poziomo lub pionowo, co przedstawia poniższy przykład:

Dwa wykresy słupkowe — jeden wyświetlany poziomo, a drugi pionowo.

Kiedy używać

Grupowanie i kumulowanie słupków ułatwia wizualizację danych pogrupowanych. Wykres słupkowy jest również użyteczny, gdy wymagane jest porównywanie wartości obok siebie, na przykład sprzedaży z prognozą dla różnych lat, a także w sytuacji, gdy miary (w tym przypadku sprzedaż i prognoza) są wyliczane z użyciem tej samej jednostki.

Zalety: Wykres słupkowy jest czytelny i łatwy w interpretacji. Użycie wykresu słupkowego zapewnia dobry przegląd wartości.

Wady: Wykres słupkowy nie działa tak dobrze w przypadku wielu wartości wymiaru z powodu ograniczonej długości osi. Jeśli wymiary nie mieszczą się na wykresie, można przewijać za pomocą paska przewijania, ale wówczas uzyskany obraz może być niepełny.

Tworzenie wykresu słupkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć prosty wykres słupkowy.

  1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres słupkowy do arkusza.
  2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
  3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie słupkowym potrzebna jest co najmniej jedna miara.

Na wykresie słupkowym można przedstawić maksymalnie dwa wymiary i jedną miarę lub jeden wymiar i maksymalnie 15 miar. Każdy słupek odpowiada wymiarowi, a wartości miar określają wysokość lub długość słupków.

Możesz również utworzyć wykres słupkowy bez wymiaru i z maksymalnie 15 miarami. W takim przypadku dla każdej miary będzie wyświetlany jeden słupek. Wartość miary określa wysokość lub długość słupka.

Tworzenie wykresu słupkowego
Wymiary Miary Wynik
1 wymiaru 1 miara Prosty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości wymiaru.
2 wymiarów 1 miara Pogrupowany lub skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości dwóch wymiarów.
Brak wymiaru maksymalnie 15 miar Prosty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej miary.
1 wymiaru maksymalnie 15 miar Pogrupowany lub skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości każdej miary.

Po utworzeniu wykresu słupkowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie). 

Wykres słupkowy z wykresem miniaturowym.

WskazówkaMiniwykres można zastąpić standardowym paskiem przewijania albo ukryć, korzystając z właściwości Scrollbar.

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Słupek, który przekroczy limit, zostanie ucięty ukośnie w celu zilustrowania, że jest poza zakresem.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na skumulowanym wykresie słupkowym

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych w skumulowanym wykresie słupkowym może się zdarzyć, że nie wszystkie wartości wymiaru na słupkach będą wyświetlane z użyciem odpowiedniego koloru i rozmiaru. Zamiast tego będą mieć postać szarego, zakreskowanego obszaru. Rozmiar i łączna wartość słupka będą prawidłowe, ale nie wszystkie wartości wymiaru na słupku będą jawne.

Skumulowany wykres słupkowy z pozostałymi wartościami wyświetlanymi jako szary obszar w paski.

Aby usunąć wyszarzone obszary, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Przybliżony limit liczby skumulowanych słupków, które mogą być wyświetlane bez wyszarzonych obszarów, wynosi 5000 — przy założeniu, że każdy słupek składa się z 10 wartości wymiaru wewnętrznego oraz jednej wartości wymiaru i jednej wartości miary dla całego słupka.

Początkowe ładowanie danych obejmuje 500 wartości wymiaru lub stosów wymiaru. (Wartość 500 odnosi się do zewnętrznych wartości wymiaru, a nie do poszczególnych wartości wymiaru w stosie). Po przewinięciu tych 500 wartości wykonywane jest ładowanie przyrostowe, w którym wartości są ładowane na podstawie bieżącego widoku lub pozycji przewijania.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie słupkowym ze skalą ciągłą

Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych jest maksymalnie 2000 punktów danych. Powyżej tej liczby punkty danych nie są wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonanych na wykresie. Ponadto dla drugiego wymiaru na wykresie z dwoma wymiarami i skalą ciągłą wyświetlanych jest tylko dwanaście wartości wymiaru.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!