Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Selekcje w tabelach

Selekcji można dokonywać w tabeli, klikając albo rysując w kolumnach wymiaru.

Selekcja wartości miary nie jest możliwa. Gdy dokonujesz selekcji, zawsze wybierasz wartości wymiaru. Jednocześnie można dokonywać selekcji tylko w jednej kolumnie.

Tabela z trzema polami wybranymi w wymiarze Customer.

Table with selected fields in a dimension.

Aby usunąć selekcję wiersza, należy go kliknąć. Aby potwierdzić wybór, kliknij Checkmark lub kliknij poza wizualizacją. Można również nacisnąć klawisz Enter. Aby anulować, kliknij Cancel albo naciśnij klawisz Esc. Jeśli potwierdzisz, selekcja zostanie odzwierciedlona we wszystkich wizualizacjach powiązanych z tabelą.

Nie można dokonywać selekcji wartości wymiaru, które są równe null. Wartości Null w tabeli są przedstawiane w postaci kresek (-). Selekcja nie obejmuje wierszy bez poprawnych wartości wymiaru.

Dowiedz się więcej