Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wykonywanie wsadowe

Jeśli potrzebne jest regularne aktualizowanie dokumentu QlikView, na przykład codziennie w nocy, najlepiej użyć do tego celu produktu QlikView Server lub QlikView Publisher.

Serwer QlikView

Serwer QlikView stanowi platformę udostępniania danych QlikView w Internecie lub intranecie. Produkt QlikView jest ściśle zintegrowany z aplikacją QlikView, tworząc wraz z nią całościowy pakiet technologii analizy danych. Komponent serwerowy produktu QlikView Server stanowi centralny element tej technologii, umożliwiając niezawodne, centralne zarządzanie repozytorium dokumentów QlikView oraz łącząc mnogość użytkowników, typów klientów, dokumentów i obiektów w ramach jednego bezpiecznego środowiska.

QlikView Publisher

QlikView Publisher to jeden z produktów z rodziny QlikView, używany do zarządzania zawartością i dostępem do niej. Produkt QlikView Publisher stanowi cenny dodatek do pakietu QlikView, zapewniający użytkownikom aktualne informacje i udostępniający zaawansowane metody zarządzania dokumentami QlikView.

QlikView Publisher udostępnia dane zapisane w dokumentach QlikView użytkownikom wewnątrz organizacji i poza nią. Zmniejszanie objętości danych pozwala prezentować każdemu użytkownikowi tylko te informacje, które go dotyczą. W obecnej wersji usługa QlikView Publisher wraz z interfejsem użytkownika została w pełni zintegrowana z serwerem QlikView Server i konsolą QlikView Management Console (QMC).

Gdy nie ma dostępu do serwera QlikView Server ani usługi QlikView Publisher, można przeładować dokumenty QlikView za pomocą aplikacji autonomicznej. W takim przypadku należy używać przełączników dostępnych z wiersza poleceń.

Składnia wiersza poleceń

Planowanie wykonania programów

System Windows posiada usługę Harmonogram zadań. Sterowanie usługami odbywa się za pomocą Narzędzi administracyjnych. Należy się upewnić, że w polu Stan pożądanej usługi jest ustawiona wartość Uruchomiono. Jeśli usługa ma być uruchamiana automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera, w polu Typ uruchomienia należy ustawić Automatyczny.

Najprostszym sposobem uruchamiania zadań wsadowych jest zazwyczaj utworzenie pliku wsadowego z odpowiednimi poleceniami. Plik może mieć dowolną nazwę, na przykład MyBatch.cmd, i mógłby zawierać przykładowo takie polecenia:

C:\qlikview\qv.exe /r C:\qlikview\example\file.qvw

Usługa harmonogramu

Usługa harmonogramu jest zazwyczaj uruchamiana z uprawnieniami konta systemowego, co wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Jeśli potrzebny jest dostęp do sieci, należy zmodyfikować konfigurację usługi, aby była uruchamiana z innego konta. Ponieważ licencja na oprogramowanie QlikView jest zapisana w folderze związanym z konkretnym kontem, należy upewnić się, że rejestracja licencji dotyczy właściwego konta. W tym celu należy uruchomić zadanie interaktywne.

Więcej szczegółowych informacji na temat uwzględniania zadania w harmonogramie można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego.

Sekcja Section Access

Aby ponownie wykonać plik QlikView zawierający sekcję Section Access, trzeba upewnić się, że numer seryjny licencji zainstalowanej na maszynie, na której będzie wykonywany plik wsadowy, daje uprawnienia wystarczające do uruchamiania skryptu bez podawania nazwy użytkownika i hasła. Zobacz przykład poniżej

Przykład
Serial User Hasło Access
CREATOR - - Admin
4600 9999 9999 9999 Joe ppp789 Admin
* Joe qqqq456 User
* User rrr123 User

Zabezpieczenia

ODBC

W przypadku używania interfejsu ODBC trzeba upewnić się, że definicja nazwy DSN jest dostępna z konta używanego do wykonywania. Można to zapewnić w prosty sposób, definiując nazwę DSN jako systemową nazwę DSN na panelu sterowania ODBC.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com