Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Połącz z serwerem

Okno dialogowe Połącz z serwerem jest używane w celu otwierania dokumentów QlikView zdalnie na serwerze QlikView Server.

Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku otwierania dokumentów jako klient serwera QlikView Server czynności, jakie można wykonać w odniesieniu do dokumentu, są ograniczone w porównaniu z otwieraniem dokumentów lokalnych. W trybie klienta nie można dodawać ani usuwać obiektów arkusza w zależności od tego, czy dokument obsługuje współpracę. Nie można dodawać ani usuwać arkuszy. Ponadto nie można uzyskiwać dostępu do większości okien dialogowych właściwości ani do skryptu, nie można zmieniać makr, a dokumentu nie można zapisać.

W polu Serwer wprowadź nazwę komputera lub adres URL komputera, na którym działa serwer QlikView Server. Następnie kliknij przycisk Połącz. Z listy rozwijanej można pobrać dane serwerów, które były niedawno odwiedzane. Adres URL może zawierać dane dodatkowego połączenia.

Pseudoadresy URL połączeń

Po nawiązaniu połączenia w panelu środkowym okna dialogowego widoczne będą foldery dokumentów, jakie są dostępne na serwerze QlikView Server. Po kliknięciu folderu dostępne dokumenty zostaną wyświetlone pod obszarem Nazwa u dołu okna dialogowego. W celu otwarcia dokumentu należy kliknąć go dwukrotnie albo zaznaczyć, a następnie kliknąć opcję Otwórz.

Ustawienia połączenia

Poniższe ustawienia umożliwiają konfigurację ustawień połączenia i uwierzytelniania na serwerze:

Czyść listę

Kliknięcie tego przycisku powoduje wyczyszczenie listy Najnowsze serwery na stronie Strona początkowa.

Uwierzytelnianie

Użytkownik powinien wybrać sposób, w jaki będzie identyfikowany na serwerze QlikView Server. Dostępne są następujące trzy metody uwierzytelniania:

  • Użyj tożsamości NT: Używa uwierzytelnionej tożsamości NT. Ta metoda działa, jeśli komputer jest podłączony do tej samej domeny Windows NT, co serwer QlikView Server.
  • Anonimowe: Logowanie anonimowe. Połączenie będzie możliwe, pod warunkiem że serwer QlikView Server zezwala na użytkowników anonimowych. W przypadku takiego logowania widoczne będą tylko dokumenty, dla których ustawiono uprawnienia do plików dla konta anonimowego serwera QlikView Server. Pseudoadres URL połączenia w polu Serwer zostanie uzupełniony znakiem @ przed nazwą serwera.
  • Alternatywna tożsamość: W przypadku tej opcji używana jest konkretna nazwa użytkownika NT znana w domenie serwera QlikView Server. Nazwa użytkownika jest wpisywana do pola edycji ID użytkownika. Naciśnięcie przycisku Połącz spowoduje wyświetlenie zachęty do wprowadzenia hasła odpowiedniego użytkownika. Pseudoadres URL połączenia w polu Serwer zostanie uzupełniony poprzez dodanie nazwy_użytkownika@ przed nazwą serwera.

Tryb bez hierarchii

W przypadku tego ustawienia w dolnym panelu okna dialogowego widoczna będzie zawartość wszystkich podfolderów jednocześnie, a nie w układzie drzewa.

Pseudoadresy URL połączeń

W przypadku łączenia się z serwerem QlikView Server z klientów stacjonarnych za pośrednictwem okna dialogowego Otwórz na serwerze albo za pośrednictwem plików łącz, jako adres dokumentu używany jest pseudoadres URL.

Składnia jest następująca:

qvp://[[username][@]]hostname[:port|;protocol]/docname

gdzie:

  • nazwa_użytkownika jest ID użytkownika systemu Windows. Ten parametr jest opcjonalny.
  • nazwa_hosta jest nazwą hosta. Ten parametr jest obowiązkowy.
  • nazwa_dokumentu jest nazwą dokumentu QlikView (bez rozszerzenia qvf lub qvw). Ten parametr jest opcjonalny.
  • port (np. 4749) może być używany w celu określenia konkretnego portu używanego przez serwer
  • Parametr protokół (np. http) może być używany w celu określenia protokołu tunelowania. Ten parametr jest opcjonalny.

@ bez nazwy użytkownika oznacza anonimową tożsamość.

Jeśli tożsamość użytkownika zostanie w całości pominięta, wówczas przyjmowana jest tożsamość użytkownika zalogowanego do systemu Windows.

InformacjaŁącza QVP można otwierać tylko w Program QlikView Desktop.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com