Przeskocz do zawartości głównej

Strona początkowa

Strona początkowa zawiera kilka sekcji, które zostały wymienione w tabeli poniżej.

 • Przykłady:: Zestaw przykładów, które można analizować w celu nauki różnych sposobów korzystania z programu QlikView.
 • Najnowsze: Zawiera listę ostatnio otwartych dokumentów i stron WWW. W celu ponownego otwarcia wystarczy kliknąć dowolną z pozycji. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu zawierającego następujące użyteczne polecenia:
  • Otwórz „dokument” bez danych:
   Otwiera dokument, ale pomija dane tabel i pól. Otwierany jest układ z wszystkimi arkuszami i obiektami arkusza, ale są one puste. Ta funkcja może być użyteczna np. w celu otwierania uszkodzonych dokumentów, a także umożliwia uniknięcie długiego oczekiwania w przypadku otwierania bardzo dużych dokumentów w celu wprowadzenia niewielkich zmian układu (oczywiście w celu ponownego wypełnienia dokumentu po zmianach konieczne jest ponowne uruchomienie skryptu). Do tego celu służy także przełącznik nodata dostępny z wiersza poleceń.
  • Otwórz „dokument” i przeładuj dane
   Otwiera dokument i wykonuje natychmiastowe przeładowanie.
  • Przeglądaj dokumenty w folderze
   Otwiera folder zawierający dokument z listy.
  • Dodaj „dokument” do Ulubionych
   Dodaje dokument lub stronę WWW do listy Ulubione.
  • Usuń „dokument” z tej listy
   Usuwa dokument z listy ostatnio używanych dokumentów. Rzeczywisty plik dokumentu pozostaje niezmieniony tam, gdzie się znajduje.
 • Ulubione: Zawiera listę dokumentów i stron WWW, które zostały wcześniej dodane do listy Ulubione. Lista Ulubione — w przeciwieństwie do listy ostatnio używanych dokumentów — pozostaje niezmieniona, aż do momentu jawnego dodania lub usunięcia pozycji. W celu ponownego otwarcia wystarczy kliknąć ulubiony dokument albo stronę. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu zawierającego następujące użyteczne polecenia:
  • Otwórz „dokument” bez danych
   Otwiera dokument, ale pomija zmienne oraz dane tabel i pól. Otwierany jest układ z wszystkimi arkuszami i obiektami arkusza, ale są one puste. Ta funkcja może być użyteczna np. w celu otwierania uszkodzonych dokumentów, a także umożliwia uniknięcie długiego oczekiwania w przypadku otwierania bardzo dużych dokumentów w celu wprowadzenia niewielkich zmian układu (oczywiście w celu ponownego wypełnienia dokumentu po zmianach konieczne jest ponowne uruchomienie skryptu). W tym celu można także użyć przełącznika nodata, który jest dostępny z wiersza poleceń.
  • Otwórz „dokument” i przeładuj dane
   Otwiera dokument i wykonuje natychmiastowe przeładowanie.
  • Przeglądaj dokumenty w folderze
   Otwiera folder zawierający dokument z listy.
  • Usuń „dokument” z Ulubionych
   Usuwa dokument z listy Ulubione. Rzeczywisty plik dokumentu pozostaje niezmieniony tam, gdzie się znajduje.
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe: Zawiera przewodniki i inne zasoby ułatwiające naukę korzystania z programu QlikView, np. samouczki, szkolenia internetowe, a także zapewnia dostęp do społeczności QlikView Community.

W celu utworzenia nowego dokumentu należy kliknąć przycisk Nowy dokument.

Program QlikView zapamięta, która karta była używana jako ostatnia i przy następnym uruchomieniu otworzy stronę początkową na tej karcie. Aby wyłączyć wyświetlanie strony początkowej w momencie uruchomienia programu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Pokazuj stronę początkową podczas uruchamiania QlikView.

Stronę początkową można pozostawić jako otwartą i w takim przypadku będzie dostępna jako Strona początkowa w menu Windows. Jeśli strona początkowa zostanie zamknięta, można ją ponownie otworzyć w dowolnym momencie, wybierając opcję Pokaż stronę początkową z menu Pomoc.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com