Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kreator ułatwiający rozpoczęcie pracy

Kreator ułatwiający rozpoczęcie pracy pomaga w utworzeniu dokumentu QlikView poprzez załadowanie danych i utworzenie wykresu w kilku krokach.

Uruchamianie kreatora ułatwiającego rozpoczęcie pracy

Kreator ułatwiający rozpoczęcie pracy jest inicjowany podczas uruchamiania nowego dokumentu QlikView.

Na pierwszej stronie kreatora można określić, czy kreator ma być wyświetlany podczas tworzenia nowego dokumentu QlikView. Tę samą opcję można ustawić w oknie dialogowym Preferencje użytkownika dostępnym z menu Ustawienia.

Krok 1 — Wybierz źródło danych

Kreator obsługuje wyłącznie pliki programu Excel. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik zawierający dane. Ładowany jest tylko pierwszy arkusz pliku programu Excel. Jeśli dane są zapisane w innym formacie niż format programu Excel, użyj Edytora skryptów do wybrania danych.

Kliknij Wstaw dane, aby pobrać przykładowe dane od nas.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Następny krok.

Krok 2 — Prezentacja danych

Sprawdź prezentację danych i określ, czy pierwszy wiersz arkusza Excel zawiera nagłówki, czy też chcesz wprowadzić nowy wiersz. Nagłówki kolumn to inaczej nazwy pól.

Aby użyć wstępnie zdefiniowanych nagłówków ze źródła danych, wybierz opcję Użyj nagłówków kolumn z pliku danych. Aby utworzyć nowe nagłówki kolumn, wybierz opcję Dodaj nagłówki kolumn. Każda kolumna otrzyma nagłówek w formacie A, B itd. Aby wprowadzić nowe nagłówki, kliknij nagłówek (na przykład A) i wpisz nowy nagłówek. Kliknij przycisk Wprowadź, aby opuścić nagłówek.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Następny krok.

Krok 3 — Zapisz plik

W oknie dialogowym Zapisz jako przejdź do folderu, w którym zostanie zapisany plik QlikView, i podaj nazwę pliku.

Kliknij przycisk Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe.

Aby wprowadzić lub zmienić ścieżkę pliku, kliknij przycisk Zapisz jako..., co spowoduje ponowne otwarcie okna dialogowego Zapisz jako.

Kliknij opcję Następny krok, aby przejść do tworzenia wykresu.

Krok 4 — Wybierz typ wykresu

Wybierz rodzaj tworzonego wykresu, klikając odpowiednią ikonę. Dostępne są typy wykresów najczęściej używane w programie QlikView. Po zakończeniu pracy z kreatorem można dowolnie zmieniać typ wykresu QlikView w oknie dialogowym Właściwości wykresu.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Następny krok.

InformacjaW tym kroku przycisk Wstecz jest niedostępny.

Krok 5 — Wypełnij wykres

Wymiar

Wybierz wymiar w polu rozwijanym.

Wymiary definiują wartości, dla których będą obliczane wyrażenia wykresu. Wymiary zwykle znajdują się po lewej stronie na wykresach tabelarycznych, a na osi X np. na wykresach słupkowych.

Wyrażenie

Wyrażenia wykresu definiują wartości obliczane na wykresie. Wyrażenia zwykle znajdują się po prawej stronie w wykresach tabelarycznych, a na osi Y np. na wykresach słupkowych.

Wyrażenia w QlikView mogą być bardzo różne, od krótkich i prostych po długie i złożone obliczenia. W tym kroku można wybrać jedno z trzech często używanych wyrażeń.

  • Oblicz sumę:
    Wybierz tę opcję, aby wyświetlać sumę liczbową pola, na przykład sum(Sales). Następnie wybierz z listy rozwijanej pole, którego wartości będą sumowane.
  • Oblicz średnią dla:
    Wybierz tę opcję, aby wyświetlać średnią liczbową pola, na przykład avg(Score). Następnie wybierz z listy rozwijanej pole, którego będzie dotyczyć obliczenie.
  • Policz liczbę:
    Wybierz tę opcję, aby wyświetlać liczbę wartości pola, na przykład count(OrderID). Następnie wybierz z listy rozwijanej pole, którego wartości będą zliczane.

Kliknij opcję Utwórz drugi wykres, aby utworzyć kolejny wykres. Spowoduje to powrót do kroku 4.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Następny krok.

Krok 6 — Dodaj obiekt używany do dokonywania selekcji

Wybierz typ obiektu, który ma być używany do dokonywania selekcji.

Listy wartości:
Wybierz pola, dla których będą tworzone listy wartości. W kreatorze można wybrać maksymalnie pięć pól, ale po utworzeniu dokumentu można ich dodać więcej.

Tabela:
Ta opcja spowoduje automatyczne uwzględnienie wszystkich dostępnych pól i umieszczenie ich w tabeli.

Kliknij przycisk Utwórz, aby zamknąć kreator i utworzyć dokument.

Po zakończeniu kreatora można w każdej chwili dodawać i modyfikować wymiary i wyrażenia w oknie dialogowym Właściwości wykresu. Okno dialogowe właściwości wykresu można otworzyć, klikając wykres prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Właściwości....

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com