Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een variabele maken

Een variabele in Qlik Sense is een benoemde entiteit die een gegevenswaarde bevat. Als een variabele wordt gebruikt in een uitdrukking, wordt deze vervangen door de bijbehorende waarde of de definitie van de variabele.  Variabelen worden gedefinieerd met behulp van het variabelendialoogvenster of in het script met behulp van de editor voor het laden van gegevens.

U kunt een nieuwe variabele maken vanuit het variabelendialoogvenster, als u een werkblad in een niet-gepubliceerde app bewerkt.

U kunt een bestaande variabele dupliceren door op de knop te klikken en Dupliceren te selecteren.

Voor een visuele demo over het maken van variabelen raadpleegt u Een variabele maken.

 1. Klik bij het bewerken van een werkblad op Variabelen op de werkbalk met bewerkingsopties op het werkblad om het variabelendialoogvenster te openen.

  Het variabelenoverzicht wordt geopend.

 2. Klik op Nieuw maken.

  De volgende invoervelden voor de variabele worden weergegeven:

  • Naam (verplicht)
  • Definitie
  • Beschrijving
  • Labels

  Druk op Esc of klik op Annuleren als u het maken van de nieuwe variabele wilt annuleren.

 3. Typ een naam voor de variabele (verplicht). Volg deze richtlijnen voor het kiezen van een naam:

  • U kunt de naam niet meer wijzigen als de variabele eenmaal gemaakt is.
  • Gebruik een letter als eerste teken, geen cijfer of symbool.
  • Het wordt niet aanbevolen om een variabele dezelfde naam te geven als een veld of functie in Qlik Sense.

   Ga voor meer informatie naar De interpretatie van namen.

  • Gebruik de volgende tekens niet wanneer u een variabele een naam geeft: $ ( ) [ ] "
  • De naam moet uniek zijn. U mag een variabele niet een naam geven met behulp van een naam die wordt gebruikt voor een gereserveerde variabele of een systeemvariabele. Deze variabelen staan niet vermeld in het variabelendialoogvenster, maar als u een bepaalde naam niet mag gebruiken, zelfs als u geen duplicaat in het dialoogvenster kunt vinden, komt dat omdat er al een gereserveerde variabele of systeemvariabele met die naam bestaat.

  • Een lange naam wordt niet aanbevolen. Als de naam van een variabele te lang is, kan de naam niet volledig in het variabelenoverzicht worden weergegeven.
 4. Typ desgewenst een beschrijving voor de variabele.

 5. Stel een definitie op voor de variabele. U kunt de uitdrukkingseditor openen door op Uitdrukking te klikken.

  Ga voor meer informatie naar Werken met de uitdrukkingseditor.

  Voorbeeld:  

  Stel de waarde van de variabele in op de huidige datum, voorgesteld als een getal. 

  Num(Today())

 6. Voer desgewenst tags in voor de variabele.

 7. Klik op Maken om de variabele op te slaan.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!