Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Container

De container is een object waarmee u in een beperkte ruimte visualisaties kunt toevoegen. U kunt ook de visualisaties in de container tonen of verbergen op basis van voorwaarden.

Een container

Wanneer gebruiken

De container is handig wanneer u snel tussen verschillende visualisaties wilt schakelen op een dashboard met beperkte ruimte. U kunt ook een container gebruiken om verschillende visualisaties te tonen op basis van:

Een container maken

U kunt een container maken in het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Sleep een Container-(houder) vanuit het bedrijfsmiddelenvenster naar het werkblad.
 2. Klik op Add (Toevoegen) onder Content (Inhoud) in het eigenschappenvenster.
 3. Selecteer een mastervisualisatie in Master items of maak een nieuwe visualisatie in Charts.

  Alternatief: u kunt inhoud aan de container toevoegen door beschikbare visualisaties vanuit uw werkblad, of vanuit Master items (Masteritems), rechtstreeks naar de container te slepen.

 4. Sleep de diagrammen in het eigenschappenvenster om de tabbladvolgorde in te stellen.

U hebt nu een container met een tabblad voor elke visualisatie die u hebt toegevoegd. U kunt tussen de tabbladen schakelen om verschillende visualisaties te tonen.

Toonvoorwaarden toevoegen

U kunt toonvoorwaarden toevoegen voor de tabbladen die u hebt gemaakt.

 1. Klik op het diagram waarvoor u een toonvoorwaarde wilt toevoegen onder Content (Inhoud) in het eigenschappenvenster.
 2. Voeg een toonvoorwaarde voor het diagram toe in Show condition (Voorwaarde tonen). Doorgaans zult u een If()-functie gebruiken.

  Zie if - script- en diagramfunctie.

 3. Voeg nog een toonvoorwaarde toe aan een ander diagram.

  De diagrammen worden nu getoond of verborgen afhankelijk van het resultaat van de voorwaarden die u hebt toegevoegd. Als de voorwaarde van een diagram resulteert in Waar, wordt het diagram getoond; als deze Onwaar is, wordt het verborgen.

De standaardinstelling voor het actieve tabblad wijzigen

Standaard wordt het eerste tabblad getoond wanneer u een container weergeeft. U kunt dit wijzigen in het eigenschappenvenster.

 1. Ga in het eigenschappenvenster naar Uiterlijk > Container.

 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst Standaardtabblad om te selecteren welk diagram wordt weergegeven wanneer gebruikers een werkblad bekijken. De vervolgkeuzelijst toont een lijst met de beschikbare diagrammen in dezelfde volgorde als de rangschikking in de container.

 3. Als u de nieuwe instelling voor standaardtabblad wilt activeren, sluit u de browser en opent u deze opnieuw.

Een bladwijzer met een containerobject maken.

Als u een bladwijzer met een containerobject met selecties maakt, is standaard het eerste tabblad actief als de bladwijzer wordt geselecteerd. Als u een ander standaard actief tabblad voor de container wilt opslaan, kunt u Lay-out opslaan inschakelen als u de bladwijzer maakt en dit tabblad is geopend. Als u deze bladwijzer instelt als standaardbladwijzer door er met de rechtermuisknop op te klikken en Instellen als standaardbladwijzer te selecteren in de bladwijzerlijst, wordt het werkblad geopend met de selecties en het tabblad dat actief was op het moment dat de bladwijzer werd gecreëerd.

 1. Klik op Bladwijzer op de werkbalk.

 2. Klik op Nieuwe bladwijzer maken.

  Wijzig indien gewenst de naam en de beschrijving.

 3. Als u een ander tabblad dan het standaardtabblad wilt instellen als het actieve tabblad, schakelt u Lay-out opslaan in als dit tabblad is geopend. Hiermee wordt de instelling voor Standaardtabblad in het eigenschappenvenster opgeheven.
 4. Klik op Opslaan.

Weergavebeperkingen

 • U kunt een mastervisualisatie met een container niet binnen een andere container gebruiken.
 • Het is niet mogelijk om dezelfde mastervisualisatie twee keer in een container toe te voegen.
 • Het is niet mogelijk om een diagram in een container te maken door metingen of dimensies in de container te slepen en neer te zetten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!