Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Verdelingsplot

De verdelingsplot is geschikt voor het vergelijken van de spreiding en verdeling voor groepen numerieke gegevens. Gegevens worden als waardepunten langs een as getekend.

U kunt ervoor kiezen alleen de waardepunten weer te geven om de verdeling van waarden te bekijken of een kader weer te geven om het waardenbereik te bekijken. U kunt echter ook een combinatie van beide weergeven, zoals hier wordt getoond.

Verdelingsplot.

Wanneer gebruiken

De verdelingsplot is geschikt voor het vergelijken van de spreiding en verdeling voor groepen numerieke gegevens.

Voordelen

De verdelingsplot visualiseert de verdeling van gegevens.

Nadelen

De verdelingsplot is niet relevant voor gedetailleerde analyse van de gegevens, omdat met een samenvatting van de gegevensverdeling wordt gewerkt.

Een verdelingsplot maken

U kunt een verdelingsplot maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

In een verdelingsplot moet u één of twee dimensies en één meting gebruiken. Als u één dimensie gebruikt, krijgt u een visualisatie met één lijn. Als u twee dimensies gebruikt, krijgt u één lijn voor elke waarde van de tweede, of buitenste, dimensie.

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster een lege verdelingsplot naar het werkblad.
 2. Voeg de eerste dimensie toe.

  Dit is de interne dimensie, die de waardepunten definieert.

 3. Voeg een tweede dimensie toe.

  Dit is de buitenste dimensie, die de groepen waardepunten definieert die op de dimensie-as worden weergegeven.

 4. Klik op Meting toevoegen en maak een meting van een veld.

Nadat u de verdelingsplot hebt gemaakt, kunt u desgewenst het uiterlijk ervan en andere instellingen aanpassen in het eigenschappenvenster. Voor informatie over vormgeving gaat u naar De verdelingsplot opmaken. Voor informatie over het aanpassen van andere aspecten van de uitstraling van het diagram gaat u naar Het uiterlijk van een visualisatie wijzigen.

De verdelingsplot opmaken

Er zijn een aantal stijlopties beschikbaar onder Uiterlijk in het eigenschappenvenster.

Klik op Stijlen onder Uiterlijk > Presentatie om de stijl van het diagram verder aan te passen. Het stijldeelvenster bevat verschillende secties onder de tabbladen Algemeen en Diagram.

U kunt uw stijlen resetten door te klikken op naast elke sectie. Als u klikt op Alles opnieuw instellen worden de stijlen in zowel Algemeen als Diagram opnieuw ingesteld.

Raadpleeg Aangepaste stijl toepassen op een visualisatie voor algemene informatie over het stijlen van een afzonderlijke visualisatie.

De tekst aanpassen

U kunt de tekst voor de titel, subtitel en voetnoot instellen onder Uiterlijk > Algemeen. Schakel Titels tonen uit als u deze elementen wilt verbergen.

De zichtbaarheid van de verschillende labels in het diagram is afhankelijk van diagramspecifieke instellingen en labelweergave-opties. Deze kunnen worden geconfigureerd in het eigenschappenvenster.

U kunt de stijl van de tekst bepalen die in het diagram verschijnt.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Stel op het tabblad Algemeen het lettertype, de nadrukstijl, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Titel

  • Ondertitel

  • Voetnoot

 4. Stel op het tabblad Diagram het lettertype, de grootte en de kleur in voor de volgende tekstelementen:

  • Astitel: Stel de stijl van de titels op de assen in.

  • Aslabel: Stel de stijl van de labels op de assen in.

  • Legendatitel: Stel de stijl van de legendatitel in.

  • Legendalabels: Stel de stijl van de labels van de afzonderlijke legenda-items in.

De achtergrond aanpassen

U kunt de achtergrond van het diagram aanpassen. De achtergrond kan worden ingesteld met een kleur en afbeelding.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster kunt u een achtergrondkleur (enkele kleur of expressie) selecteren en de achtergrond instellen op een afbeelding uit uw mediabibliotheek.

  Wanneer u een achtergrondafbeelding gebruikt, kunt u de afbeeldingsgrootte en -positie aanpassen.

De rand en schaduw aanpassen

U kunt de rand en schaduw van het diagram aanpassen.

 1. Vouw in het eigenschappenvenster de sectie Uiterlijk uit.

 2. Onder UiterlijkPresentatie klikt u op Stijlen.

 3. Op het tabblad Algemeen van het stijlvenster, onder Rand, wijzigt u de omvang van de Omtrek om de randlijnen rondom het diagram te vergroten of te verkleinen.

 4. Selecteer een kleur voor de rand.

 5. Wijzig de Hoekstraal om de ronding van de rand in te stellen.

 6. Onder Schaduw op het tabblad Algemeen selecteert u de omvang en de kleur van de schaduw. Selecteer Geen om de schaduw te verwijderen.

Weergavebeperkingen

Grote hoeveelheden gegevens weergeven in een verdelingsplot

Bij het weergeven van grote hoeveelheden gegevens in een verdelingsplot verschijnt het bericht 'Momenteel wordt een beperkte gegevensverzameling getoond' om aan te geven dat niet alle gegevens worden weergegeven.

 • Als het diagram gebruikmaakt van meerdere dimensies, worden 3000 gegevenspunten weergegeven.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!