Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Delimiter is

Voor tabelbestanden met scheidingstekens kan een willekeurig scheidingsteken worden opgegeven via de specificatie delimiter is. Deze specificatie is alleen relevant voor .txt-bestanden met scheidingstekens.

Syntaxis:  

delimiter is char

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving

char

Hiermee wordt een enkel teken van de 127 ASCII-tekens gespecificeerd.

Daarnaast kunnen de volgende waarden worden gebruikt:

Optionele waarden
Value Beschrijving

'\t'

geeft een tabteken weer, met of zonder aanhalingstekens.
'\\' geeft een backslash (\) weer.
'spaces' geeft alle combinaties van een of meer spaties weer. Niet-afdrukbare tekens met een ASCII-waarde onder de 32, met uitzondering van CR en LF, worden als spaties geïnterpreteerd.

Als er niets is gespecificeerd, wordt delimiter is ',' verondersteld.

Voorbeeld:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!