Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Header is

Hiermee wordt de grootte van de koptekst in tabelbestanden opgegeven. U kunt een willekeurige koptekstlengte opgeven met behulp van de specificatie header is. Een koptekst is een tekstgedeelte dat niet in Qlik Sense wordt gebruikt.

Syntaxis:  

header is n

header is line

header is n lines

 

De lengte van de koptekst kan worden opgegeven in bytes (header is n) of in regels (header is line of header is n lines). n moet een positief geheel getal zijn dat de lengte van de koptekst aangeeft. Als dit niet is gespecificeerd, wordt header is 0 verondersteld. De specificatie header is is uitsluitend relevant voor tabelbestanden.

Voorbeeld:  

Dit is een voorbeeld van een gegevensbrontabel die een tekstregel voor de koptekst bevat die niet als gegevens moet worden geïnterpreteerd in Qlik Sense.

 
*Header line Col1,Col2 a,B c,D
 

Bij gebruik van de specificatie header is 1 lines wordt de eerste regel niet geladen als gegevens. In het voorbeeld geeft de specificatie embedded labels aan dat Qlik Sense de eerste niet-uitgesloten regel moet interpreteren als regel met veldlabels.

 
LOAD Col1, Col2 FROM 'lib://files/header.txt' (txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
 

Het resultaat is een tabel met twee velden: Col1 en Col2.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!