Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Delimiter is

W przypadku rozdzielanych plików tabel można określić dowolny ogranicznik przy użyciu określnika delimiter is. Określnik ten ma zastosowanie tylko do rozdzielanych plików .txt.

Składnia:  

delimiter is char

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis

char

Określa pojedynczy znak ze znaków 127 ASCII.

Ponadto można użyć następujących wartości:

Wartości opcjonalne
Wartość Opisu

'\t'

reprezentuje znak tabulacji, z cudzysłowami lub bez.
'\\' reprezentuje ukośnik odwrotny ( \ ).
'spaces' reprezentuje wszystkie kombinacje co najmniej jednej spacji. Znaki niedrukowalne o wartości ASCII poniżej 32, z wyjątkiem CR i LF, będą interpretowane jako spacje.

Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się założenie, że plik jest w formacie delimiter is ','.

Przykład:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!