Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tekenset

Tekenset is een bestandsspecificatie voor de LOAD-opdracht die de tekenset definieert die wordt gebruikt in het bestand.

De specificaties ansi, oem en mac werden gebruikt in QlikView 12 en werken nog steeds. Zij worden echter niet gegenereerd bij het maken van de LOAD-opdracht met Qlik Sense.

Syntaxis:  

utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
utf8 UTF-8-tekenset
unicode Unicode-tekenset

ansi

Windows, codepagina 1252
oem

DOS, OS/2, AS400 en andere

mac Codepagina 10000
codepage is

Met de specificatie codepage is het mogelijk om elke Windows-codepagina te gebruiken als N.

Beperkingen:  

Conversie van de oem-tekenreeks is niet geïmplementeerd voor macOS. Als geen tekenset is opgegeven, wordt onder Windows codepagina 1252 gebruikt.

Voorbeeld:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!