Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Quotes

Quotes is een bestandsspecificatie voor de opdracht LOAD waarmee wordt gedefinieerd of aanhalingstekens kunnen worden gebruikt en wat de prioriteit is tussen aanhalingstekens en scheidingstekens. Uitsluitend voor tekstbestanden.

Syntaxis:  

no quotes

msq

Als de specificatie wordt weggelaten, kunnen standaard de aanhalingstekens " " of ' ' worden gebruikt, maar alleen als ze de eerste en laatste niet-blanco tekens in een veldwaarde zijn.

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
no quotesWordt gebruikt als aanhalingstekens niet worden geaccepteerd in een tekstbestand.
msq

Wordt gebruikt voor het opgeven van aanhalingstekens in moderne stijl, waardoor meerregelige inhoud in velden mogelijk wordt. Velden die tekens bevatten die het einde van een regel aangeven, moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst.

Eén beperking van de optie msq is dat enkele tekens die een dubbel aanhalingsteken aangeven (") die als eerste of laatste teken voorkomen in veldinhoud worden geïnterpreteerd als het begin of einde van meerregelige inhoud. Dit kan tot onvoorspelbare resultaten leiden in de gegevensset die wordt geladen. In dat geval moet u standaard aanhalingstekens gebruiken door de specificatie weg te laten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!