Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Labels

Labels is een bestandsspecificatie voor de opdracht LOAD waarmee wordt gedefinieerd waar in een bestand de veldnamen te vinden zijn.

Syntaxis:  

embedded labels|explicit labels|no labels

 

De veldnamen worden in verschillende plaatsen in het bestand aangetroffen. Als de eerste record de veldnamen bevat, moet u embedded labels gebruiken. Als er geen veldnamen worden aangetroffen, moet u no labels gebruiken. In dif-bestanden wordt soms een afzonderlijke koptekstsectie met uitdrukkelijke veldnamen gebruikt. In dat geval moet u explicit labels gebruiken. Als er niets wordt opgegeven, wordt aangenomen dat embedded labels wordt gebruikt, ook voor dif-bestanden.

Voorbeeld 1:  

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels

Voorbeeld 2:  

LOAD * from a.txt (codePage is 1252, txt, delimiter is ',' , no labels)

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!