Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tabelopmaak

De tabelindeling is een bestandsspecificatie voor de LOAD-opdracht waarmee het bestandstype wordt vastgelegd. Als er niets is gespecificeerd, wordt een .txt-bestand verondersteld.

Tabelopmaaktypen
Waardetype Beschrijving
txt

In een tekstbestand met scheidingstekens worden de kolommen in de tabel gescheiden door een bepaald teken.

Delimiter is

fix

In een bestand met een vaste recordlengte is elke kolom precies een bepaald aantal tekens breed.

Veel bestanden met vaste recordlengte bevatten records die via een einde regel van elkaar zijn gescheiden, maar er zijn meer geavanceerde opties om de recordgrootte in bytes op te geven of om records meer dan één regel lang te laten zijn met Record is.

Record is

InformatieAls de gegevens tekens met meerdere bytes bevatten, kunnen afbreekposities in velden onjuist uitgelijnd raken aangezien de indeling is gebaseerd op een vaste lengte in bytes.
dif In een .dif-bestand (Data Interchange Format) wordt een speciale tabelindeling gebruikt.
biff Qlik Sense kan ook gegevens in standaard Excel-bestanden interpreteren, door middel van de biff-indeling (Binary Interchange File Format).
ooxml

Excel 2007 en hogere versies gebruiken de indeling ooxml .xslx.

html Als de tabel onderdeel vormt van een html-pagina of -bestand, moet html worden gebruikt.
xml

xml (Extensible Markup Language) is een veelgebruikte opmaaktaal voor de representatie van gegevensstructuren in tekstindeling.

qvd De qvd-indeling is de eigen indeling voor QVD-bestanden die zijn geëxporteerd uit een Qlik Sense-app.
qvx qvx is a bestands-/stream-indeling voor snelle uitvoer naar Qlik Sense.
parquet

Apache Parquet is een opslagindeling met kolommen, wat zeer efficiënt is voor het opslaan en doorzoeken van grote gegevensverzamelingen.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!