Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevensmodelviewer

In de gegevensmodelviewer kunt u de gegevensstructuur bekijken van de gegevens die u hebt toegevoegd in de app en de metagegevens van de tabellen en velden.

Klik op Gegevensmodelviewer op de navigatiebalk van het tabblad Voorbereiden om de gegevensmodelviewer te openen.

Gegevensmodelviewer

Gegevensmodelviewer.

Zie:

Voorbeeldgegevens en metagegevens bekijken

Klik op een tabel of een veld in de tabel en klik vervolgens op Voorbeeld om het voorbeeldvenster te openen.

Zie: Voorbeeld van tabellen en velden in de gegevensmodelviewer

Dimensies en metingen maken vanuit velden

Klik op Voorbeeld om het voorbeeldvenster te openen, selecteer een veld en klik vervolgens op Toevoegen als dimensie of Toevoegen als meting.

Zie:

Hulpmiddelen gegevensmodelviewer
UI-item Beschrijving
Samenvouwen Vouw alle tabellen samen om alleen de tabelnaam weer te geven.
Verkleinen Maak alle tabellen kleiner om de tabelnaam en alle velden met associaties met andere tabellen weer te geven.
Uitvouwen Vouw alle tabellen uit om alle velden weer te geven.
Spreidingsdiagram Interne tabelweergave - het Qlik Sense-gegevensmodel inclusief synthetische velden.
Gegevensmodel Brontabelweergave - het gegevensmodel van de brongegevenstabellen.
Rasterweergave Menu Opmaak met de opties Opmaak raster, Automatische opmaak en Opmaak herstellen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!