Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken met de uitdrukkingseditor

U kunt de uitdrukkingseditor openen om een uitdrukking toe te voegen of te bewerken als u het symbool Uitdrukking ziet in het eigenschappenvenster tijdens het bewerken van een visualisatie. Het symbool Uitdrukking geeft een uitdrukkingsveld aan. Klik op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor te openen.

Er zijn twee manieren om uitdrukkingen toe te voegen. U kunt uitdrukkingen maken met behulp van de secties Velden, Functies, Variabelen en Set-uitdrukkingen door selecties te maken en deze in het uitdrukkingsveld in te voegen. U kunt de ingevoegde uitdrukkingen bewerken en complexere uitdrukkingen toevoegen door rechtstreeks in de uitdrukkingseditor te typen. U kunt een actie ongedaan maken door op de knop Ongedaan maken Ongedaan maken te klikken.

Een uitdrukking invoegen via Velden

U kunt een uitdrukking invoegen door selecties uit te voeren in de sectie Velden aan de rechterkant van het dialoogvenster van de uitdrukkingseditor.

 1. Als u de beschikbare velden wilt beperken tot velden in een specifieke tabel in uw gegevensmodel, selecteert u een tabel in de vervolgkeuzelijst Filteren op tabel,
 2. Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst Veld.
 3. Selecteer de aggregatiefunctie die u wilt gebruiken. De beschikbare functies zijn afkomstig uit de groep met basisaggregatiefuncties.
 4. Als u de huidige selectie als set-uitdrukking in de aggregatie wilt invoegen, schakelt u het selectievakje Set-uitdrukking in. De huidige selectie is altijd gebaseerd op de standaard-state.
 5. Als u een Distinct- of Total-clausule samen met de aggregatiefunctie wilt invoegen, schakelt u het selectievakje voor de desbetreffende clausule in. Elke clausule kan afzonderlijk worden gebruikt.
 6. Klik op Invoegen om het veld en de functie in te voegen in het veld Uitdrukking.

  TipAls u geen aggregatiefunctie selecteert, wordt alleen het veld ingevoegd in de uitdrukking. U kunt alleen clausules invoegen als u een aggregatiefunctie selecteert.
 7. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Voor een dimensie of meting gaat u verder door beschrijvende gegevens voor de dimensie of meting toe te voegen.

Een functie invoegen via Functies

U kunt meer dan de basis-aggregatiefuncties invoegen door selecties uit te voeren in de sectie Functies aan de rechterkant van het dialoogvenster van de uitdrukkingseditor.

 1. Als u de lijst met beschikbare functies wilt filteren, selecteert u een functiecategorie in de vervolgkeuzelijst Functiecategorie.
 2. Selecteer een functie in de vervolgkeuzelijst Functienaam.

  U ziet een voorbeeld van de functie.

 3. Klik op Invoegen om de functie en het eerste haakje in te voegen in het veld Uitdrukking.

 4. Typ de rest van de uitdrukking volgens de syntaxis in de uitdrukkingseditor.
 5. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Voor een dimensie of meting gaat u verder door beschrijvende gegevens voor de dimensie of meting toe te voegen.

Een variabele invoegen via Variabelen

U kunt een variabele invoegen door selecties uit te voeren in de sectie Variabelen aan de rechterkant van het dialoogvenster van de uitdrukkingseditor.

 1. Als u wilt dat systeemvariabelen in de lijst met beschikbare variabelen worden weergegeven, gebruikt u het selectievakje Systeemvariabelen tonen.
 2. Selecteer een variabele in de vervolgkeuzelijst Variabele.

  Indien beschikbaar, ziet u een definitie en waarde van de variabele.

 3. Klik op Invoegen om de variabele in te voegen in het veld Uitdrukking.

 4. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Voor een dimensie of meting gaat u verder door beschrijvende gegevens voor de dimensie of meting toe te voegen.

Een set-uitdrukking invoegen met behulp van Set-uitdrukkingen

U kunt een set-uitdrukking invoegen door selecties te maken in de sectie Set-uitdrukkingen rechts van het dialoogvenster van de uitdrukkingseditor.

 1. Selecteer Huidige selecties gebruiken of Bladwijzer gebruiken, afhankelijk van of u de huidige selecties of een bladwijzer als set-uitdrukking wilt gebruiken.

  U kunt Huidige selecties gebruiken alleen selecteren als er in de app een selectie is gemaakt. U kunt Bladwijzer gebruiken alleen selecteren als er een bladwijzer beschikbaar is. Gebruik de vervolgkeuzelijst Bladwijzer om een bladwijzer te kiezen.

 2. Als u alternatieve states hebt gedefinieerd, kunt u de alternatieve state wijzigen waarop de set-uitdrukking wordt gebaseerd. Selecteer de alternatieve state in de vervolgkeuzelijst Alternatieve state.
 3. Klik op Invoegen om de set-uitdrukking in het uitdrukkingsveld in te voegen.

 4. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Voor een dimensie of meting gaat u verder door beschrijvende gegevens voor de dimensie of meting toe te voegen.

Een uitdrukking toevoegen of bewerken door te typen

 1. Typ de uitdrukking rechtstreeks in de uitdrukkingseditor.

  De veldnamen die u in de uitdrukking gebruikt worden gecontroleerd en de syntaxis van de uitdrukking wordt gevalideerd.

  TipTerwijl u typt in de uitdrukkingseditor wordt de uitdrukking gevalideerd. Als er een fout in de uitdrukking staat, krijgt u een hint over wat er niet klopt. Klik op het pictogram naast de hint voor extra informatie over de fout.

  Als u de naam van een functie in de uitdrukking invoert, wordt knopinfo weergegeven met informatie die u helpt bij het correct invoeren van de functie, inclusief namen en kwalificaties van de argumenten.

  InformatieDe knopinfo voor sommige diagramfuncties toont de kwalificatie ALL. U wordt aangeraden de kwalificatie ALL niet te gebruiken. Gebruik in plaats daarvan de set-uitdrukking {1}.

  Elke regel van de uitdrukkingseditor is genummerd en speciale syntaxis wordt gemarkeerd.

 2. Klik op Toepassen om het dialoogvenster Uitdrukking toevoegen te sluiten.

  Voor een dimensie of meting gaat u verder door beschrijvende gegevens voor de dimensie of meting toe te voegen.

Automatisch aanvullen, evaluatie kleurcodering

Wanneer u in de uitdrukkingseditor typt, krijgt u een automatisch voltooide lijst van overeenkomende velden, variabelen en functies waarin u selecties kunt maken. De lijst wordt steeds verder beperkt als u doorgaat met typen. Dankzij de kleurcodering kunt u zien waar er velden, variabelen en functies worden gebruikt in de uitdrukking.

De kleurcodering is van toepassing op zowel de automatisch voltooide lijst als op de uitdrukking zelf.

U kunt verifiëren of aan uw uitdrukking toegevoegde dollartekenuitbreidingen het correcte resultaat geven door de evaluatie van de uitdrukking te controleren in de voorbeeldweergave van de dollartekenuitbreiding.

Gedetailleerde help bij syntaxis

U kunt de help-modus activeren door te klikken op de Help-knop Help. Als deze actief is, werken alle functies in de uitdrukkingseditor als hyperlinks. Wanneer u op een functie klikt, wordt een tabblad in de browser geopend naar de online help-sectie met de volledige beschrijving hoe u de specifieke functie kunt gebruiken. Wanneer u op een functie klikt, wordt de help-modus afgesloten.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!