Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Trelliscontainer

U kunt de Trelliscontainer gebruiken om een Trellis-grafiek te tonen op basis van een mastervisualisatie. In de Trellis-grafiek wordt een raster van hetzelfde diagram getoond voor verschillende dimensiewaarden. U kunt de Trellis-grafiek gebruiken om meetcriteria voor verschillende groepen gegevens te vergelijken. De Trelliscontainer is inbegrepen in de Visualization Bundle.

Trellis-grafiek gebaseerd op een staafdiagram met verkoopgegevens, getoond voor verschillende productcategorieën

Een container van een Trellis-grafiek toont diagrammen voor winkelverkopen voor 8 verschillende dimensiewaarden.

Een Trellis-grafiek maken

U kunt een Trellis-grafiek maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. Het diagram dat u voor verschillende dimensiewaarden wilt herhalen, moet een mastervisualisatie zijn.

 1. Maak het diagram dat u voor verschillende dimensiewaarden wilt herhalen en sla het op als een mastervisualisatie.

  Visualisaties hergebruiken met een mastervisualisatie

 2. Open Aangepaste objecten > Visualization bundle in het bedrijfsmiddelenvenster en sleep een Trellis container-object naar het werkblad.
 3. Selecteer welke mastervisualisatie moet worden getoond in Appearance > Trellis options > Base visualization (Uiterlijk > Trellis-opties > Basisvisualisatie) in het eigenschappenvenster.
 4. Selecteer de dimensie die u wilt gebruiken als eerste rasterdimensie in Data > Dimensions.
 5. Voeg eventueel een tweede rasterdimensie toe om een raster te maken met één dimensie op elke as.

U ziet nu een raster van diagrammen, waarvan elk is gebaseerd op de rasterdimensie die u hebt geselecteerd.

Problemen oplossen

Ik zie geen raster van diagrammen en het volgende bericht wordt weergegeven: Too many dimension values!

Mogelijke oorzaak  

Er zijn meer dimensiewaarden dan het maximaal toegestane aantal diagrammen in het raster.

Voorgestelde actie  

U kunt het maximaal toegestane aantal diagrammen verhogen in Appearance > Trellis options > Maximum number of charts (Uiterlijk > Trellis-opties > Maximum aantal diagrammen).

Het uiterlijk van het diagram wijzigen

U kunt het diagram aanpassen met een of meer functies.

Het aantal kolommen instellen

U kunt het aantal kolommen in het diagramraster instellen met Appearance > Trellis options > Number of columns (Uiterlijk > Trellis-opties > Aantal kolommen).

Het bereik van de y-as van diagrammen instellen

U kunt selecteren welk bereik van de y-as moet worden getoond voor de diagrammen in de Trellis-grafiek met Appearance > Trellis options > Auto range (Uiterlijk > Trellis-opties > Automatisch bereik).

 • Met On (Aan) wordt hetzelfde bereik getoond voor alle diagrammen. Dit is de beste optie als u waarden tussen verschillende diagrammen wilt vergelijken.
 • Met Off (Uit) wordt een optimaal bereik voor elk diagram getoond.

Rand tonen

U kunt een rand tonen voor de Trellis-grafiek met Appearance > Trellis options > Border. U kunt de breedte, kleur en stijl aanpassen. Het is ook mogelijk een aangepaste rand te definiëren.

Diamodus

U kunt de diagrammen in een diamodus tonen in plaats van een raster door Appearance > Trellis options > Slide mode (Uiterlijk > Trellis-opties > Diamodus) in te stellen op On (Aan). In de diamodus wordt steeds één diagram getoond. U kunt bladeren tussen de diagrammen.

Aanbevolen procedures voor het maken van de mastervisualisatie

Hier volgen enkele tips voor het maken van een mastervisualisatie die goed werken in een Trellis-grafiek:

 • Toon de titel in de mastervisualisatie. In de Trellis-grafiek wordt de titel vervangen door de rasterdimensiewaarde van elk diagram.
 • Als u uitdrukkingen gebruikt: maak een label om de set-uitdrukking te verbergen.
 • Als u een combinatiegrafiek gebruikt: gebruik slechts één as en stel de minimum- en maximumwaarden van de y-as in.
 • Als u een boxplot gebruikt: stel de minimum- en maximumwaarden van de y-as in.
 • Als u een spreidingsplot gebruikt: stel de x-as in.
 • Als u een kaart gebruikt: gebruik de geavanceerde modus en stel de kleur en titel van de lagen in.

Geavanceerde modus gebruiken

U kunt de geavanceerde modus gebruiken om aan te geven waar de set-analyse en dimensiewaarden in de mastervisualisatie moeten worden ingevoegd. Activeer deze door Appearance > Trellis options > Advanced mode (Uiterlijk > Trellis-opties > Geavanceerde modus) in te stellen op On (Aan).

U kunt de volgende tijdelijke aanduidingen in formules in de mastervisualisatie gebruiken. Deze worden in de Trellis-grafiek door de desbetreffende waarden vervangen:

Vervangende waarden geavanceerde modus in een Trellis-grafiek
Tijdelijke aanduiding Vervangen door waarde
$(vDim) Dimension Name
$(vDimValue) Dimension Value
$(vDimSet) ,[Dimension Name]={'Dimension Value'}
$(vDimSetFull) {<[Dimension Name]={'Dimension Value'}>}

Beperkingen

Zie Beperkingen voor meer informatie over algemene beperkingen.

Niet-ondersteunde visualisaties

U kunt de volgende visualisaties niet gebruiken in een Trellis-grafiek:

 • Filtervak
 • Histogram

Multi-KPI-visualisaties met ingesloten mastervisualisaties

Het is niet mogelijk om een multi-KPI-diagram met een ingesloten mastervisualisatie te gebruiken.

Selecteren op dimensie

Als u een selectie maakt in een dimensie die wordt gebruikt als een rasterdimensie in de Trellis-grafiek, wordt de selectie niet in de Trellis-grafiek weergegeven.

Voorbeeld:  

U hebt een filtervak met landen en een Trellis-grafiek met land als eerste rasterdimensie. Als u een land selecteert in het filtervak, zal de Trellis-grafiek nog steeds een grafiek voor elk land tonen en de selectie negeren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!