Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Heatmapdiagram

Een heatmapdiagram (Heatmap chart) geeft vergelijkende gegevens weer, waarbij de waarden kleurpatronen in een diagram zijn. U kunt elementen van verschillende bronnen in één bron combineren om direct informatie over te brengen. Het diagram is inbegrepen in de Visualization Bundle.

InformatieVanaf februari 2022 wordt de heatmap-uitbreiding niet meer ondersteund. Apps die op dat moment de uitbreiding Heatmap gebruiken, zullen blijven werken. De uitbreiding zal echter niet meer beschikbaar zijn in het venster Bedrijfsmiddelen.
Heatmapdiagram met rasteropmaak, datums en labels.

Een heatmap met rasteropmaak, datums en labels.

Met een heatmap kunnen grote hoeveelheden gegevens in hun geheel worden weergegeven, omdat de waarden worden vervangen door kleuren. Deze gecomprimeerde indeling met kleurcodering biedt een makkelijk te begrijpen overzicht van gegevens.

Heatmaps vereisen twee dimensies en één meting. Een tweede meting is optioneel. Het diagram wordt in tabelvorm weergegeven met tegels met kleurcodering. De hoogste en laagste waarden worden weergegeven in elke dimensiekolom. De waarden ertussenin worden weergegeven in een kleurovergang, gecentreerd over het gemiddelde.

Wanneer gebruiken

Een heatmapdiagram geeft een visuele samenvatting weer van grote hoeveelheden vergelijkende gegevens. De informatie wordt gepresenteerd in kleurpatronen en wordt bijna direct gecommuniceerd in een enkel diagram. Een heatmap is handig voor:

 • Het vergelijken van prestaties tussen bedrijven, markten of investeringen.
 • Het identificeren van het prestatieniveau van afdelingen in een bedrijf.
 • Het stellen van investeringsprioriteiten en het bieden van een overzicht over probleemgebieden.
 • Het presenteren van uitgebreide statistische gegevens en gegevensverzamelingen.
 • Het meten van gebruikersinteractie met websites.
 • Het rangschikken en categoriseren van plaatsen, mensen, prestaties of banen.

Een heatmapdiagram maken

U kunt een heatmapdiagram maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

 1. Open Aangepaste objecten > Visualization bundle in het bedrijfsmiddelenvenster en sleep een Grid chart-object naar het werkblad.
 2. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Visualization bundle, een Heatmap chart-object naar het werkblad.
 3. Klik op de bovenste knop Dimensie toevoegen en selecteer dimensie.
 4. Klik op de onderste knop Dimensie toevoegen en selecteer een tweede dimensievariabele.
 5. Klik op de knop Meting toevoegen om de meting van het diagram te selecteren.

  Een heatmap waarbij de resultaten worden weergegeven met alleen kleuren.

Het uiterlijk van het diagram wijzigen

Lassoselectie gebruiken

Met lassoselectie kunt u een tweedimensionale selectie maken van een specifiek gebied dat u nader wilt bekijken, door er een rand omheen te maken.

Die omtrek verdwijnt vervolgens en u kunt nog een lasso maken in het gewenste gebied.

 1. Open de heatmap in het hoofdweergaveveld. Als u in de modus Bewerken werkt, klikt u op Gereed.
 2. Klik met de cursor op een tegel en maak, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, een omtrek van het gebied van het diagram dat u nader wilt bekijken.
 3. Eindig de omtrek waar deze begon. Het diagram zoomt automatisch in en geeft alleen het omgetrokken gebied weer.

Voorbeelden:

Er is een omtrek om een gebied gemaakt met lassoselectie en het gebied is groen gekleurd.

Heatmap met een omtrek die is gemaakt met lassoselectie.

Als de selectie is voltooid, wordt alleen het ingezoomde, omgetrokken gebied weergeven in het diagram.

Heatmap die een selectie toont is is gemaakt met lassoselectie.

Optie dimensieselectie gebruiken

U kunt voor elke dimensie een kolom of rij met tegels selecteren door op het dimensielabel te klikken of twee dimensies selecteren door op een tegel te klikken. Als de selectie is voltooid, wordt alleen de gekozen rij, kolom of tegel weergegeven in het diagram.

Het kleurenschema wijzigen

U kunt het kleurenschema van uw diagram wijzigen.

 1. Klik in het eigenschappenvenster op Uiterlijk > Ontwerp.
 2. Selecteer een kleurenschema onder Kleurenschema.

  De verschillende kleurovergangen die kunnen worden gebruikt in heatmaps.

Labelkleuren wijzigen

U kunt uw eigen labelkleur instellen in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Labelkleur. Klik op het labelkleurvak en selecteer een kleur in de kleurovergangcirkel. U kunt ook op het ezelsymbool onder de kleurencirkel klikken en een kleur selecteren of een kleurcodestring invoeren in het veld naast het ezelsymbool. De kleuren moeten geldige CSS-kleuren zijn.

De legenda in-/uitschakelen

De legenda biedt een dunne kleuroverganglijn als beschrijving, bovenaan het diagram. U kunt de legenda verbergen door in het eigenschappenvenster Uiterlijk > Ontwerp > Legenda uit te schakelen.

Ondoorzichtigheid van tegels aanpassen

U kunt de ondoorzichtigheid van de tegel aanpassen door in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Ontwerp > Ondoorzichtigheid tegel de schuifknop van de schuifbalk Ondoorzichtigheid tegel te verplaatsen. Als u ondoorzichtigheid instelt op 1, worden de kleuren duidelijk weergegeven en krijgen de tegels ieder een duidelijke afbakening.

Een gemiddelde gebruiken in kleurenschaal

In een heatmap kunt u het gemiddelde van een gegevensverzameling berekenen en weergeven. Het wordt gebruikt als middelste waarde in een kleurschaal. U kunt deze functie in- of uitschakelen in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk> Opties > Gemiddelde als schaal gebruiken.

Voer met een uitdrukking een schaalwaarde in als gemiddelde waarde. Hiermee kan het systeem een kleurbereik kiezen dat een mediane kleurschaal bepaalt. U kunt ook een schaalstring invoegen in de uitdrukking in de uitdrukkingseditor (Uitdrukking) onder Uiterlijk > Opties > Gemiddelde schaalwaarde in het eigenschappenvenster. Als er geen gemiddelde is gebruikt, moet de schaalwaarde worden ingesteld op 0.

Een vaste schaal instellen

U kun minimale, maximale en gemiddelde waarden instellen om een vast kleurenschema te definiëren, onafhankelijk van de gegevensverzameling. Verplaats hiervoor de schuifknop Vaste schalen naar rechts in het eigenschappenvenster onder Uiterlijk > Opties > Vaste schaal. Voer vervolgens een minimumwaarde in onder Minimumschaalwaarde, een maximumwaarde onder Maximumschaalwaarde en een gemiddelde waarde onder Gemiddelde schaalwaarde. U kunt een schaalstring ook invoegen in de uitdrukking in de Uitdrukkingseditor (Uitdrukking).

Titels in-/uitschakelen

Met deze optie verbergt u de naam van het heatmapdiagram. Klik op Uiterlijk > Algemeen in het eigenschappenvenster en schakel de schuifknop Titels tonen in of uit.

Labelgrootte wijzigen op diagramassen

U kunt ook de grootte van de labels op zowel de y-as als de x-as van het diagram aanpassen. Klik op Uiterlijk in het eigenschappenvenster en voer de gewenste labelgrootte in onder Labelgrootte y-as en onder Labelgrootte x-as.

Minimale horizontale grootte instellen

Als u een minimale grootte wilt instellen voor de horizontale weergave van het diagram, gaat u in het eigenschappenvenster naar Uiterlijk > Opties > Minimale horizontale grootte. U kunt ook een string invoegen in de uitdrukking in de Uitdrukkingseditor (Uitdrukking).

Beperkingen

Zie Beperkingen voor meer informatie over algemene beperkingen.

 • De heatmap ondersteunt het sorteren op expressie niet.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!