Ga naar hoofdinhoud

Navigeren met tabbladen

Via tabnavigatie kunt u snel navigeren naar de weergaven die voor u beschikbaar zijn tijdens het werken met apps. Het tabblad werkt in combinatie met het algemene menu. Het algemene menu is contextafhankelijk.

Afhankelijk van de optie die u selecteert in het vervolgkeuzemenu onder het tabblad Voorbereiden, Analyseren of Verstellen in de bovenste werkbalk, kunt u verschillende taken uitvoeren. Als u onder Analyseren de optie Werkblad selecteert, kunt u het Werkblad openbaar maken, het Werkblad downloaden als PDF, het Werkblad dupliceren, het Werkblad verwijderen of het Werkblad insluiten.

Algemeen menu voor een werkblad in Qlik Sense

Algemeen menu voor een werkblad in Qlik Sense.

Menu-opties kunnen verschillend zijn, afhankelijk van:

 • Of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (bekijkt).
 • Het diagramtype.
 • De machtigingen die uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Onder het tabblad Voorbereiden kunt u het volgende selecteren:

 • Gegevensbeheer
 • Editor voor laden van gegevens
 • Gegevensmodelviewer
 • Logisch model
 • Woordenlijst

Onder het tabblad Analyseren kunt u het volgende selecteren:

 • Werkblad
 • Inzichten

Onder het tabblad Vertellen kunt u het volgende selecteren:

 • Presentatie

Als u een eerdere versie van Qlik Sense hebt, kunt u het tablad Gegevens, Analyse of Presentatie selecteren. Opties voor het vervolgkeuzemenu zoals Gegevensbeheer zijn niet beschikbaar. In plaats daarvan zijn de opties beschikbaar via het algemene menu. Bovendien kunt u in een werkblad Insights openen via de rechter werkbalk.