Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NPV - scriptfunctie

NPV() retourneert de geaggregeerde huidige nettowaarde van een investering op basis van een discount_rate en een reeks toekomstige betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) die wordt vertegenwoordigd door getallen in een value, herhaald voor een aantal records dat is vastgelegd door een group by-clausule. We gaan er vanuit dat de betalingen en inkomsten telkens aan het eind van elke periode worden verrekend.

Syntaxis:  

NPV(discount_rate, value)

Retourgegevenstypen: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie voor geld.

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
discount_rate

discount_rate is het kortingspercentage over een bepaalde periode.

value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Meer informatie

 

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Jaar NPV1_2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

-$540.12

 

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Jaar Korting NPV2_2013

Stel dat de tabel Cashflow is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Opmerking: de clausule Group By sorteert de resultaten op Year en Discount. Het eerste argument, discount_rate, wordt gegeven als een veld (Discount), in plaats van als een specifiek getal en daardoor is een tweede sorteercriterium vereist. Een veld kan verschillende waarden bevatten, dus moeten de geaggregeerde records worden gesorteerd om meerdere waarden van Year en Discount mogelijk te maken.

;

2013
2013

0.1
0.2

-$3456.05
$5666.67

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!