Ga naar hoofdinhoud

Insight Advisor-analysetypen

Insight Advisor levert resultaten met een breed scala van analysetypen. Deze analysetypen bieden de aanbevolen visualisaties bij het genereren van inzichten.

Er worden verschillende analysetypen gebruikt op basis van de invoer van de zoekopdracht en de eigenschappen van uw gegevens. De Qlik cognitive engine bepaalt op basis van de beschikbare gegevens wat het beste analysetype is voor uw zoekopdracht. In de volgende tabel worden de analysetypen beschreven. Niet alle voorwaarden voor elk analysetype worden weergegeven. Wanneer u in een inzichtdiagram bewerkt, worden in de tabel ook diagrammen weergegeven die mogelijk als alternatief beschikbaar zijn.

Analysetypen
Analysetype Beschrijving Dimensies Metingen Diagrammen Alternatieve diagrammen
Feit Specificieke geaggregeerde totalen. 0 1-2 KPI Geen
Waarden Lijst met specifieke dimensies en metingswaarden als een tabel. 0-10 0-10 Tabel Geen
Positie Positie van dimensiewaarden op meting, met optionele groepering. 1-2 1

Staafdiagram

Draaitabel

Cirkeldiagram

Trechterdiagram

Woordenwolk

Multi-KPI

Uitsplitsing Uitsplitsing van een meting in meerdere dimensies. 2-3 1

Structuuroverzicht

Staafdiagram

Tabel

Staafdiagram

Sankey-diagram

Heatmap

Mekko-diagram

Verdelingsplot

Kaartverdeling Uitsplitsing van metingen in meerdere geografische dimensies. 1-2 1-2 Kaart Geen
Overzicht Overzicht van een meting in meerdere dimensies. 1-2 1 Verdelingsplot Geen
Bijdrage Biedt een positie met een cumulatieve bijdrage (Pareto-diagram). 1 1

Combinatiediagram

Tabel

Tabel

Combinatiediagram

Jaar tot op heden Uitsplitsing van een meting (van jaar tot jaar) per dimensie. 1 1 Staafdiagram

Staafdiagram

Sankey-diagram

Heatmap

Mekko-diagram

Verdelingsplot

Trend Prestaties van een meting binnen een periode, eventueel uitgesplitst op basis van een dimensie met een lage kardinaliteit. 1 datum-/tijdsdimensie en optioneel 1 andere dimensie 1-3 Lijndiagram

Variance Waterfall Chart

Vlakdiagram

Verdelingsplot

Controlediagram verwerken Biedt een indicatie van de metingprestaties van een periode in relatie tot het gemiddelde (sigma). 1 datum-/tijdsdimensie 1 Lijndiagram Geen
Vergelijking Twee metingen binnen een dimensie vergelijken. 1 2

Spreidingsplot

Combinatiediagram

Multi-KPI

Spreidingsplot

Correlatie Biedt de relatieve correlatie tussen 2 metingen voor maximaal 2 optionele dimensies. 0-2 2

KPI

Verdelingsplot

Geen
Cluster (K-Means) Biedt een vergelijking van 2 metingen voor een dimensie en clustert de resultaten met behulp van K-Means. 1 2 Spreidingsplot Geen
Periodeanalyse

Toont de wijziging van een meting van de huidige of de laatste periode in de geselecteerde analyseperiode.

Vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de maatregel in het logische model bevat.

1-2 1

KPI meten

Staafdiagram

Spreidingsplot

Geen
Prestatie van periode ten opzichte van doel

Vergelijkt een wijziging van een meting van de huidige periode met de vorige periode. De wijziging wordt gemeten aan de hand van de voorspelde doelwaarde.

Vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de maatregel in het logische model bevat.

1 1

KPI meten

Cirkeldiagram

Tabel

Geen
Periodevergelijking

Vergelijkt een meting in de huidige periode met de vorige periode.

Vereist dat er een standaardkalenderperiode is ingesteld voor de groep die de maatregel in het logische model bevat.

1 1 Lijndiagram Geen
Dashboard Periodevergelijking

Vergelijkt een meting met periodevergelijking voor een dimensie in de vorm van een dashboard. Het bevat een filtervenster voor het selecteren van dimensiewaarden.

Vereist een tijdsveld s met een van autoCalendar afgeleid veld geselecteerd als onderdeel van de query.

1-3 1

Filtervak

3 KPI

Lijndiagram

Geen
Wederzijdse informatie

Toont de statistische afhankelijkheid tussen het doel en de geselecteerde items.

De indicator voor afhankelijkheid varieert tussen 0% (geen afhankelijkheid) en 100% (sterke afhankelijkheid).

Bij wederzijdse informatie wordt één veld (meting of dimensie) als doel gekozen en worden vervolgens 1-10 dimensies of metingen als drivers geselecteerd.

Wederzijdse informatie maakt gebruik van een willekeurig geselecteerde steekproef van gegevens. Resultaten voor dit analysetype voor dezelfde velden of selecties kunnen daardoor variëren.

variabele variabele Staafdiagram Geen

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!