Przeskocz do zawartości głównej

Typy analiz funkcji Insight Advisor

Funkcja Insight Advisor dostarcza wyników, korzystając z szerokiego zakresu typów analiz. Te typy analiz zapewniają najlepsze praktyki wizualizacji podczas generowania wniosków.

Różne typy analiz wykorzystywane są w zależności od zapytań wejściowych oraz cech danych. Qlik cognitive engine określa najlepszy typ analizy dla zapytania w zależności od dostępnych danych. Poniższa tabela zawiera opisy typów analiz. Nie wszystkie warunki dla każdego typu analiz ujęto na liście. W tabeli wymieniono również wykresy potencjalnie dostępne jako alternatywy podczas edytowania wykresu Wniosków.

Typy analiz
Typ analizy Opisu Wymiary Miary Wykresy Alternatywne wykresy
Fakt Konkretne zagregowane sumy. 0 1-2 Wskaźnik KPI Brak
Wartości Lista wyszczególnionych wartości wymiarów i miar w tabeli. 0-10 0-10 Tabela Brak
Klasyfikacja Klasyfikacja wartości wymiarów według miar, z opcjonalnym grupowaniem. 1-2 1

Wykres słupkowy

Tabela przestawna

Wykres kołowy

Funnel chart

Chmura słów

Multi KPI

Rozbicie Podział miary według wielu wymiarów. 2-3 1

Mapa drzewa

Wykres słupkowy

Tabela

Wykres słupkowy

Sankey chart

Heatmap

Wykres Mekko

Wykres rozkładu

Rozmieszczenie na mapie Podział miary według wielu wymiarów geograficznych. 1-2 1-2 Mapa Brak
Przegląd Przegląd miary według wielu wymiarów. 1-2 1 Wykres rozkładu Brak
Udział Dostarcza klasyfikację ze zbiorczym udziałem (wykres Pareto). 1 1

Wykres kombi

Tabela

Tabela

Wykres kombi

Od początku roku Podział miary (tego roku od poprzedniego roku) według wymiaru. 1 1 Wykres słupkowy

Wykres słupkowy

Sankey chart

Heatmap

Wykres Mekko

Wykres rozkładu

Trend Wydajność miary w czasie, opcjonalnie podzielonej według wymiaru o niskiej liczebności. 1 data/wymiar czasu i opcjonalnie 1 inny wymiar 1-3 Wykres liniowy

Rozszerzenie Variance waterfall chart

Wykres warstwowy

Wykres rozkładu

Przetwarzanie wykresu kontrolnego Dostarcza wskaźnik wydajności miary w czasie względem średniej (sigma). 1 data/wymiar czasu 1 Wykres liniowy Brak
Porównanie Porównaj dwie miary w wymiarze. 1 2

Wykres punktowy

Wykres kombi

Multi KPI

Wykres punktowy

Korelacja Dostarcza względną relację między 2 miarami w maksymalnie 2 opcjonalnych wymiarach. 0-2 2

Wskaźnik KPI

Wykres rozkładu

Brak
Klaster (K-Means) Zapewnia porównanie między 2 miarami w wymiarze podczas grupowania wyników za pomocą K-Means. 1 2 Wykres punktowy Brak
Analiza okresu

Pokazuje zmianę miary w stosunku do bieżącego lub ostatniego okresu w wybranym okresie analizy

Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

1-2 1

Miernik KPI

Wykres słupkowy

Wykres punktowy

Brak
Wyniki za okres względem celu

Porównuje zmianę miary od poprzedniego do bieżącego okresu. Zmiana jest mierzona przy użyciu prognozowanej wartości docelowej.

Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

1 1

Miernik KPI

Wykres kołowy

Tabela

Brak
Okres do okresu

Porównuje miarę z poprzedniego i bieżącego okresu.

Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

1 1 Wykres liniowy Brak
Pulpit nawigacyjny Okres do okresu

Porównuje miarę w ujęciu okres do okresu dla wymiaru jako pulpit nawigacyjny. Zawiera panel filtrowania do wybierania wartości wymiaru.

Wymaga pola czasowego z polem pochodnym autoCalendar wybranym w ramach zapytania.

1-3 1

Panel filtrowania

3 KPI

Wykres liniowy

Brak
Informacja wzajemna

Wyświetla statystyczną zależność między celem a wybranymi elementami.

Wskaźnik zależności waha się od 0% (brak zależności) do 100% (mocna zależność).

W przypadku informacji wzajemnej wybiera się jedno pole (miarę lub wymiar) jako cel, a następnie 1–10 wymiarów lub miar jako czynniki wpływające.

Informacja wzajemna wykorzystuje wybraną losowo próbkę danych. W związku z tym wyniki tego typu analizy dla tych samych pól lub wyborów mogą się różnić.

zmienna zmienna Wykres słupkowy Brak

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!