Ana içeriğe geç Skip to complementary content

İç içe geçmeli toplamalar

Bir toplamayı başka bir toplamanın sonucuna uygulamanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu uygulama iç içe geçmeli toplamalar olarak adlandırılır.

Çoğu grafik ifadesinde toplamaları iç içe geçiremezsiniz. Ancak iç toplama fonksiyonunda TOTAL niteleyicisini kullanırsanız toplamaları iç içe geçirebilirsiniz.

Bilgi notu En fazla 100 düzeyde iç içe geçmeye izin verilir.

TOTAL niteleyicili iç içe geçmeli toplamalar

Örnek:  

Sales alanının toplamını hesaplamak, ancak yalnızca OrderDate alanı geçen yıla eşit olan işlemleri dahil etmek istiyorsunuz. Geçen yıl, Max(TOTAL Year(OrderDate)) toplama işleviyle elde edilebilir.

Aşağıdaki toplama işlevi istenen sonucu döndürecektir:

Sum(If(Year(OrderDate)=Max(TOTAL Year(OrderDate)), Sales))

Qlik Sense, bu tür bir iç içe geçirme için TOTAL niteleyicisinin eklenmesini gerektirir. İstenen karşılaştırma için gereklidir. Bu tür iç içe geçme ihtiyacı oldukça yaygındır ve iyi bir uygulamadır.

Daha fazla bilgi