Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Selecties in grafieken en tabellen

In grafieken en tabellen kunt u eenvoudig, snel en flexibel selecteren. In de meeste gevallen kunt u direct in het tekengebied selecteren door op afzonderlijke waarden (staven e.d.) te klikken of door over een groter gebied te slepen.

Als u niet kunt selecteren zoals staat aangegeven, kan de grafiek Ontkoppeld of Alleen-lezen zijn.

Grafiekeigenschappen

Selecties in staaf-, lijn-, combinatie-, radar-, raster- en spreidingsgrafieken

U kunt binnen het tekengebied selecteren door op een enkel gegevenspunt te klikken of door de muisaanwijzer over een aantal gegevenspunten te slepen. Bij het slepen wordt de selectie aangegeven met een groen raster, totdat u de muisknop loslaat. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde gegevenspunt(en) worden berekend.

U kunt ook selecteren door te klikken of te slepen in de grafieklegenda (behalve wanneer de legenda geen dimensiewaarden maar grafiekuitdrukkingen weergeeft).

Verder kunt u selecteren door te klikken op, of te slepen over de dimensieassen en de labels ervan (behalve bij spreidingsgrafieken). De corresponderende veldwaarden worden geselecteerd.

U kunt selecteren door te slepen over de uitdrukkingsassen en de labels ervan. De veldwaarden worden geselecteerd die gegevenspunten genereren in het aangegeven resultaatgebied.

InformatieAls u direct selecteert in een lijn- of staafgrafiek (niet in een combinatiegrafiek) waarin meer dan één dimensie wordt weergegeven, is de selectie op slechts één dimensie van toepassing. Als u direct selecteert in een lijn- of staafgrafiek (niet in een combinatiegrafiek) waarin meer dan één dimensie wordt weergegeven, is de selectie op slechts één dimensie van toepassing. Een selectie in een lijngrafiek is van toepassing op de tweede dimensie. Als u over een lijn sleept, worden dus alle x-asdimensies van de hele lijn geselecteerd. In een staafgrafiek is een selectie daarentegen van toepassing op de eerste dimensie.

Selecties in cirkelgrafieken

U kunt binnen het tekengebied selecteren door op een enkel segment te klikken of over een aantal segmenten te slepen. Bij het slepen wordt de selectie aangegeven met een groen raster, totdat u de muisknop loslaat. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde gegevenspunt(en) worden berekend.

Verder kunt u selecteren door te klikken of te slepen in de grafieklegenda.

Selecties in blokgrafieken

U kunt binnen het tekengebied selecteren door op een enkel blok te klikken of over verschillende blokken te slepen. Bij het klikken wordt er volgens de drilldown-functionaliteit geselecteerd, zodat er bij de eerste klik een enkele waarde in de 1e dimensie wordt geselecteerd. Bij de tweede klik (binnen de selectie) wordt er een enkele waarde uit de 2e dimensie geselecteerd, enzovoort.

Bij het slepen wordt de selectie aangegeven met een groen raster, totdat u de muisknop loslaat. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde gegevenspunt(en) worden berekend. Door te slepen over de grenzen van meerdere waarden van de 1e dimensie, worden ook de bijbehorende subwaarden van de 2e en 3e dimensie geselecteerd, en niet alleen de direct geselecteerde waarden.

Selecties in metergrafieken

In metergrafieken kan niet worden geselecteerd.

Selecties in strakke tabellen

U kunt binnen het tekengebied selecteren door op een cel te klikken of door de muisaanwijzer over verschillende cellen te slepen. Het geselecteerde gebied is groen totdat u de muisknop loslaat.

U kunt in de uitdrukkingskolommen selecteren door op een enkele cel te klikken. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde uitdrukkingscel wordt berekend.

Selecties in draaitabellen

U kunt in de dimensiekolommen/-rijen selecteren door op een enkele cel te klikken. De geselecteerde cel is groen totdat u de muisknop loslaat.

U kunt in de uitdrukkingskolommen/-rijen selecteren door op een enkele cel te klikken. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde uitdrukkingscel wordt berekend.

Selecties in tabelobjecten

U kunt selecteren door op elke willekeurige cel te klikken of door de muisaanwijzer over een gebied met een of meer rijen en een of meer kolommen te slepen. Het geselecteerde gebied is groen totdat u de muisknop loslaat.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com